Οπως όλοι γνωρίζουμε και ζούμε, αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται από την βαθιά κρίση και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Οπως είναι φυσικό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον οικονομικής κρίσης, το πρώτο μέτρο που παίρνει σχεδόν κάθε επιχείρηση είναι ο με κάθε τρόπο περιορισμός του budget, η ακύρωση ή η αναβολή των περισσοτέρων σχεδίων επενδύσεων ενώ αρκετές φορές ακολουθούν και άλλα, δυστυχώς σκληρότερα μέτρα (μείωση προσωπικού, κατάργηση μονάδων κ.λπ.).

Μέσα σ’αυτό το πιεστικό περιβάλλον, καλείται ο Διευθυντής Πληροφορικής να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τμήματος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Πώς όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όταν κλείνουν οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης;

Εξυπνες επενδύσεις
Θα πρέπει να προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, και να προτείνει την αναδιάρθρωση των εξόδων με κατάργηση ακριβών και ξεπερασμένων λύσεων και εισαγωγή καινοτόμων που θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει, ή και στο σύνολο, από την κατάργηση των προηγούμένων. Για παράδειγμα, το ετήσιο κόστος συντήρησης του hardware είναι ένα σημαντικό κονδύλι, το οποίο σχεδόν μηδενίζεται για μία τριετία, αν αντικατασταθεί ο εξοπλισμός με καινούργιο.

Αν λοιπόν ο Διευθυντής Πληροφορικής μπορέσει να εμεταλλευθεί τις σήμερα προσφερόμενες από τους προμηθευτές ευκαιρίες (οι οποίοι λόγω της κρίσης, και προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους κάνουν πολύ καλύτερες προσφορές από ότι στο παρελθόν) και προτείνει στη Διοίκηση τον συνδυασμό της παραγγελίας νέου εξοπλισμού με την ταυτόχρονη απόσυρση του παλιού και την συνακόλουθη κατάργηση των παλιών συμβολαίων συντήρησης, καθώς και μία καλά τεκμηριωμένη έκθεση-παρουσίαση, που να αποδεικνύει τα οικονομικά οφέλη σε βάθος μίας τριετίας (εξοικονόμηση χρημάτων από την κατάργηση συμβολαίων, έκπτωση από την απόσυρση του παλιού εξοπλισμού, οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον νέο εξοπλισμό -τόσο ευθέως όσο και εμμέσως, λόγω των μικρότερων αναγκών κλιματισμού στα καινούργια μοντέλα) τότε πολύ πιθανόν να καταφέρει και να ανανεώσει το εξοπλισμό και να ελαττώσει και το κόστος λειτουργίας.

Η καθοριστική συμβολή της Πληροφορικής
Αν η εταιρεία ασπάζεται την εισαγωγή των καινοτομιών στο πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής της, τότε το Τμήμα Πληροφορικής είναι εξ αντικειμένου ο καλύτερος σύμμαχος της!

Ποιος μπορεί άραγε να εξηγήσει καλύτερα την ανάγκη για μετάβαση σε περιβάλλον paperless office, την ανάγκη εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν από τέτοιες λύσεις (εξοικονόμηση χώρων αποθήκευσης, εξοικονόμηση μεγάλων χρηματικών ποσών από αγορές χαρτιού και αναλωσίμων για τους εκτυπωτές, προστασία των δασών, και «last but not least» αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού από την εξοικονόμηση του χρόνου αναζήτησης); Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πλήρη αδυναμία online ελέγχου των αποθεμάτων στο όχι και τόσο μακρυνό παρελθόν ενώ σήμερα, ακόμη και μικρές επιιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα άμεσης απάντησης στον υποψήφιο πελάτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ζητούμενου προϊόντος;

Οπως μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει, σχεδόν σε όλες τις επιχειρησιακές καινοτομίες που έχουν εισαχθεί τα τελευταία 30 χρόνια, η συμβολή της Πληροφορικής είναι καθοριστική!

«Θωρακίστε» τη θέση σας
Με την πειστική εισήγηση τέτοιων καινοτομικών προτάσεων, και τη σαφή εξήγηση των άμεσων οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν, ο CIO θωρακίζει τόσο την εταιρεία απέναντι στην οικονομική κρίση, όσο και την ίδια την θέση του, αφού καθίσταται σαφές ότι χωρίς την βοήθεια της Πληροφορικής (συνδυασμένης και με τις τηλεπικοινωνίες που πλέον είναι αναπόσπαστο τμήμα της) τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει σε μία σύγχρονη επιχείρηση.

Η ανησυχία και ο προβληματισμός του CIO είναι μήπως η οικονομική κατάσταση φτάσει σε τόσο κακό σημείο, ώστε πλέον η «άνωθεν» εντολή οικονομιών να μετατραπεί σε «κόψτε από παντού»  χωρίς καμία συζήτηση των δυνατοτήτων ορθολογικής ανακατονομής των εξόδων. Το μόττο κάθε ατόμου που αγαπάει και πιστεύει στην Πληροφορική, πρέπει να είναι «καινοτομία, απλότητα, λειτουργικότητα, ευκολία χρήσης, ασφάλεια της πληροφορίας,  εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματικότητα». Είναι λίγο μακρύ, αλλά συνοψίζει τα συστατικά μια σύγχρονης οργάνωσης Πληροφορικής!