Η ΙΒΜ συμφώνησε να συνεισφέρει στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες για λογαριασμό οκτώ ΟΤΑ στην Πολωνία με τη χρήση cloud-based virtual agents που αναπτύχθηκαν από την InteliWISE, συνεργάτη της ΙΒΜ.

Οι virtual agents, που είναι προσβάσιμοι μέσω web chat, θα αξιοποιούν ισχυρές αναλυτικές τεχνολογίες για να προσφέρουν ταχύτατη, αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορία που αφορά δημοτικές υπηρεσίες. «Οι δημοτικές αρχές δέχονται αυξημένες πιέσεις ώστε να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες και προσιτού κόστους προσεγγίσεις ώστε να προσφέρουν εξυπνότερες και συνολικές υπηρεσίες προς του πολίτες», δήλωσε ο Ales Bartunek, Country General Manager της IBM Poland and Baltics.