Σε μία εποχή που η Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αναδεικνύεται ως αναπόσπαστη διαδικασία των λειτουργιών μίας εταιρείας, τα ανώτατα στελέχη του κλάδου έκριναν ως αναγκαιότητα την ενίσχυση και θεσμοθέτησή της με την δημιουργία του Σχετικού Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2009 σε συνέχεια πρότασης που κατατέθηκε στο 1ο Συνέδριο Credit Risk Management της ICAP Group και στόχος του είναι να συστηματικοποιήσει τη διάχυση γνώσης και να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των στελεχών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Στους σημαντικότερους σκοπούς του Συνδέσμου περιλαμβάνονται η υιοθέτηση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση γενικών αρχών καθώς και η προώθηση σύγχρονων τεχνικών σχετικών με την ορθή πρακτική της μέτρησης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων. Επίσης, η ανάδειξη και προβολή του ρόλου των ανώτατων στελεχών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου (“Credit Risk Managers”), η προώθηση και ενίσχυση της έρευνας, σπουδής και γνώσης που αφορούν στον κλάδο αλλά και η υποστήριξη των μελών του Σωματείου με την απαραίτητη τεχνογνωσία και ευρύτερη επιμόρφωση των στελεχών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και απαιτήσεων, αναφέρονται και καταστατικά ως πρώτιστοι στόχοι της πρωτοβουλίας.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου διεξήχθη η 1η Τακτική και ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου στην διάρκεια της οποίας εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Σύνδεσμος ήδη αριθμεί 59 μέλη.