Ιδρύθηκε το Hellenic CIO Forum, το οποίο απεικονίζει μια πρωτοβουλία Ελλήνων CIOs, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ και κατ’ αναλογία με τα αντίστοιχα οργανωμένα δίκτυα που απαρτίζουν το EuroCIO Network. Μέλη του Forum είναι αποκλειστικά Διευθυντές Πληροφορικής/CIOs των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αποστολή του Forum είναι η ανάπτυξη σχέσεων, η συνεργασία και η δημιουργική επικοινωνία μεταξύ των CIOs μελών του, αλλά και συναδέλφων τους στο εξωτερικό, με σκοπό: την ενίσχυση και προβολή του ρόλου των CIOs και της συμβολής τους στη Διοίκηση  των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της Αποδοτικότητας των μονάδων Πληροφορικής  που  ηγούνται οι CIOs  μέσα στις επιχειρήσεις, την αύξηση της συμβολής της Πληροφορικής  στην Επιχειρηματική Αξία των επιχειρήσεων. H προετοιμασία του Καταστατικού και των προτάσεων Λειτουργίας έγιναν από την Οργανωτική Επιτροπή που απαρτίζουν οι κάτωθι Δ/ντές Πληροφορικής/CIOs:
• Δημήτρης Μαυρογιάννης, Eurobank EFG, Πρόεδρος της ΟΕ
• Απόστολος Αναγνωστόπουλος, ΕΛΛΑΚΤΩΡ
• Βασίλης Βασιλακόπουλος, Lavipharm
• Τάσος Βασιλόπουλος, DHL Hellas
• Πέτρος Θεοδωράκης, ΔΕΣΦΑ
• Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, ΕΛΤΑ
• Λεωνίδας Φλωράκης. Τηλέτυπος

και από πλευράς ΕΕΔΕ οι:
• Αλέξης Δαυϊδ, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΙΠ
• Νίκος Κάκαρης, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΕΙΠ, εκτελών χρέη Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής.

Την Τετάρτη 3/2/2010, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη τακτική συνάντηση  όπου συμφωνήθηκε το Πλαίσιο Λειτουργίας και αποφασίσθηκαν τα κεντρικά θέματα των επομένων 3 συναντήσεων(CIO Dinners), ήτοι:
– IT Cost Optimization. Έλαβε χώρα στις 17/3.
– Business – IT Alignment. Θα γίνει στις 6/5.
– Performance Management & Metrics. Θα γίνει στις 16/6.