Ικανοποιημένοι από την αξιοπιστία και την ποιότητα της σύνδεσης τους στο Διαδίκτυο δηλώνουν οι Ευρωπαίοι, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, καθώς σε ποσοστό 45% χαρακτηρίζουν την αξιοπιστία και την ποιότητα της σύνδεσης από «καλή» έως «εξαιρετική», δίνοντας στις σχετικές υπηρεσίες των παρόχων μέση βαθμολογία 7 (σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10), σύμφωνα με σχετική έρευνα του Εuropean Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO).

Ικανοποίηση εκφράζεται και για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, με το 34% να βαθμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες με μέση βαθμολογία 6,4. Ελαφρώς δυσμενέστερη είναι η ικανοποίησή τους για την ενημέρωση των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών σε θέματα σχετικά με τους όρους των συμβολαίων τους, αφού το 30% αξιολογούν τη σχετική ενημέρωση, με μέσο βαθμό 6. Αναφορικά με τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 26% βαθμολογούν με 5,8 τη στάση των παρόχων στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ερωτώμενοι για την ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το 24% των Ευρωπαίων βαθμολογεί τη συμπεριφορά των παρόχων με 5,4.