Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2012, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Για το Β τρίμηνο, ο κύκλος Εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκε σε 1.189 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 416,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 104,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 68%. Για το πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.369 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,5%, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 834,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 5,6%) και τα καθαρά κέρδη 411,1, εμφανίζοντας αύξηση 344,9%. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τις ισχυρές επιδόσεις μας το Β’ τρίμηνο του έτους, έχοντας πετύχει προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία αυξημένη κατά 2,4%, καθαρά κέρδη υψηλότερα κατά 68% και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού μας κατά €151 εκατ. Αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε καταφέραμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας σε πολλές από τις αγορές μας, και να συγκρατήσουμε τη μείωση των εσόδων μόλις στο 5%. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες μείωσης κόστους των τελευταίων ετών αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν την κερδοφορία του Ομίλου.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περισσότερο από 10%, με σημαντικές μειώσεις σε κάθε έναν από τους τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε επίπεδο Ομίλου και 18% σε επίπεδο σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας. Επίσης, κατά το τρίμηνο επιτύχαμε περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού, καθώς  συνεχίσαμε να παράγουμε σημαντικές θετικές ταμειακές ροές. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν αναμένουμε κάποια σημαντική βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον των αγορών που δραστηριοποιούμαστε. Παρόλα αυτά, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προασπίζουμε τη θέση μας στην αγορά και να εστιάζουμε στην περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας μας και την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μας».