Επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο, καταγράφει η πρόσφατη έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Ειδικά όσον αφορά την Πληροφορική και την ανάπτυξη λογισμικού, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά τον Μάρτιο, φθάνοντας στις 70,8 (από 67,3) µονάδες, σε κατώτερα πάντως επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά (73,6 µον.).

Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (-20 από -7 µον. το ισοζύγιο), ωστόσο αλλάζει προς το θετικό η τάση στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη πορεία της ζήτησης (+9 από -14 µον. ο δείκτης), ενώ αμβλύνονται και οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (-9 από -19 µον. ο δείκτης).

Τέλος, το 31% (από 28%) των επιχειρήσεων του χώρου δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, µε το 23% να επισημάνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 26% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 16% του υπόλοιπους παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόµµατα στη λειτουργία του.