Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινείται ελαφρώς πτωτικά και τον Ιούνιο, στις 66,3 (από 68) μονάδες, σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (60,8 μον.), όπως καταγράφει η έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ο δείκτης των αρνητικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διπλασιάζεται στις -14 μονάδες, ενώ το ισοσκελισμένο ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση χάνει 7 μονάδες. Πάντως, οι προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης διαγράφουν ανοδική τροχιά (16 από +11 μον. ο δείκτης), όπως συμβαίνει και με τις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (+5 από -18 μον. ο δείκτης).

Ως προς τις προσδοκίες για τις τιμές, η αποπληθωριστική τάση εντείνεται περαιτέρω (στις -30 από -25 μον. ο δείκτης), ενώ τέλος το 23% των επιχειρήσεων δηλώνει και πάλι απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 45% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 20% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 9% τους υπόλοιπους παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.