Ελαφρώς πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού το Μάιο, ακολουθώντας την πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, όπως καταγράφει η έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον Μάιο.

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζονται οι μικρές διακυμάνσεις του, οι οποίες αποδίδονται εν μέρει στην καθυστέρηση των σημαντικών αποφάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκκρεμούς αξιολόγησης του προγράμματος από τους δανειστές. Ειδικότερα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού τον Μάιο υποχώρησε στις 68 (από 74,9) μονάδες, κυμάνθηκε, ωστόσο, σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (66 μον.).

Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διευρύνονται ήπια (στις -7 από -3 μον. το ισοζύγιο), ενώ το ισοζύγιο των -3 μονάδων στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ισοσκελίζεται. Αισθητή είναι η πτώση που καταγράφεται στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης (-16 από +11 μον.), εξέλιξη ανάλογη με εκείνη στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (-18 από +11 μον.).

Ως προς τις προσδοκίες για τις τιμές, η αποπληθωριστική τάση εντείνεται ελαφρά (στις -25 από -22 μον.), ενώ τέλος, το 23% (από 27%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 41% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 16% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 18% τους υπόλοιπους παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.