Αµετάβλητος παραµένει τον πρώτο µήνα του νέου έτους ο ?είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στις 95,1 µονάδες, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, καταγράφεται αρνητική τάση στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, με το επιβαρυντικό ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον και κυρίως την καθυστέρηση στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας µε πιθανή είσοδο της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης να επηρεάζουν συνολικά τις προσδοκίες. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού κινείται πτωτικά τον Ιανουάριο, στις 74,9 (από 77,3) µονάδες, σε ανώτερα όµως επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά (75,6 µον.).

Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων επιδεινώνονται (στις -6 από +8 µον. το σχετικό ισοζύγιο), όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση. Αντίθετα, ενισχύονται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη πορεία της ζήτησης (+14 από +8 µον.ο δείκτης), γεγονός όµως που δεν είναι αρκετό για να βελτιώσει τις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, που επιδεινώνονται (+9 από +21 µον. ο δείκτης). Τέλος, το 46% (από 36%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 30% να επισηµαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 17% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως τα κυριότερα προσκόµµατα στη λειτουργία του.