Ανοδικά κινήθηκε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική, όπως καταγράφει ο ΙΟΒΕ στην τελευταία μηνιαία έρευνα του για τις οικονομικές συγκυρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού κινήθηκε, στις 81,7 (από 75,5) µονάδες, σε ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό (84,7 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων παραµένουν θετικές και εντείνονται (στις +10 από +5 µον. ο δείκτης), ενώ το ισοζύγιο των +3 µονάδων στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση κερδίζει 7 µονάδες.

Το ισοσκελισµένο ισοζύγιο στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη πορεία της ζήτησης αυξάνεται κατά 13 µονάδες, ενώ και στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου σηµειώνεται άνοδος των 10 µονάδων (+5 µον. ο δείκτης). Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος σε γενικότερο επίπεδο ενισχύθηκε στις 100,6 µονάδες (από 98,2 τον Ιούλιο και 99 τον Αύγουστο), φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέµβριο του 2014.