Η επιτυχία ενός CIO έγκειται στην ικανότητά του να συνδέει το χαοτικό περιβάλλον του ΙΤ με υψηλά ιστάμενες στρατηγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στον ευρύτερο εταιρικό κύκλο.

Τα αποτελεσματικά τμήματα Πληροφορικής είναι ευπροσάρμοστα, ευέλικτα και με εκτεταμένο βαθμό ανταπόκρισης στις εταιρικές επιχειρηματικές ανάγκες. Για αρκετούς Διευθυντές Πληροφορικής αυτός ο στόχος φαντάζει απατηλός και εντελώς αποκομμένος από τις καθημερινές ασχολίες τους, όπως servers, χρήστες, help desks και downtime.

Η δημιουργία μιας τακτικής και κουλτούρας του ΙΤ σε άμεση συνάρτηση με την ανταπόκριση στους ευρύτερους εταιρικούς στόχους είναι μια πρόκληση, δύσκολη βέβαια, που απαιτεί την κατανόηση των τομέων που το ΙΤ διασταυρώνεται με το business. Παρά τα εμπόδια το τμήμα Πληροφορικής πρέπει «να περάσει τη γέφυρα» χωρίς να διαταραχθούν οι λειτουργικές του ικανότητες, όπως να παραδίδει ένα project εμπρόθεσμα και μέσα στο budget, και ταυτόχρονα να επιτυγχάνει τους προγραμματισμένους στόχους. Αυτή η ισορροπία θυμίζει χορογραφία εκτελεσμένη με προσοχή και ακρίβεια.

Η χρυσή τομή
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα τμήματα Πληροφορικής ώστε να γεφυρώσουν με επιτυχία το κενό επικοινωνίας με την επιχειρηματική υπόσταση της εταιρείας.

1.
 Ο Διευθυντής Πληροφορικής αναφέρεται στον CEO ή τουλάχιστον στον Chief Operating Officer, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ρόλος του CIO και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ΙΤ.
2. Μια ανώτατη διοικητική επιτροπή ΙΤ, στην οποία συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τους επιχειρηματικούς τομείς, καθιστά την κατανομή των αποφάσεων με βάση καθορισμένα σετ προτεραιοτήτων και κριτηρίων όπως το ROI. Η επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις των επενδύσεων λαμβάνονται προς το συμφέρον ολόκληρης της εταιρείας και όχι μόνο ενός ξεχωριστού τμήματος.
3. Η εταιρεία δαπανά το απαιτούμενο ποσοστό των εταιρικών εσόδων στο ΙΤ, αποδεικνύοντας το επίπεδο αφοσίωσής της στο τμήμα Πληροφορικής.
4. Μια σωστά διοικούμενη και ορατή ομάδα ασφαλείας είναι απαραίτητη καθώς πρόκειται για μια από τις πιο τρωτές πτυχές του ΙΤ.
5. Σχέδια και διαδικασίες disaster recovery, που συμπεριλαμβάνουν τους χρήστες και ένα ξεκάθαρο σχέδιο ανάκτησης δεδομένων πρέπει να εγκατασταθούν και να δοκιμάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
6. Μια αυξανόμενη αφοσίωση στην εκπαίδευση κρατάει ενημερωμένα τα στελέχη του τμήματος Πληροφορικής. Οι εταιρείες που δεν εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΤ και χρησιμοποιούν πολλούς συμβούλους δεν σπουδαιολογούν το προσωπικό τους.
7. Η ακλόνητη προσήλωση στο κατάλληλο σύστημα ανάπτυξης κύκλου ζωής που και το ΙΤ και οι χρήστες κατανοούν αποτελεί προτεραιότητα. Η τεκμηρίωση της επιλεγμένης διαδικασίας προσφέρει επίγνωση της επαγγελματικότητας του τμήματος Πληροφορικής.
8. Ξεκάθαρα και καθορισμένα τεχνικά και διοικητικά μονοπάτια καριέρας επιτρέπουν σε όλους τους εργαζόμενους να πετύχουν υψηλότερες αμοιβές και καλύτερη επαγγελματική θέση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν οι κορυφαίοι τεχνοκράτες που δεν θέλουν να διαχειρίζονται άλλους.
9. Μια μηνιαία αναφορά για την κατάσταση του ΙΤ διανέμεται ευρέως στην εταιρεία.
10.  Ο CIO συμμετέχει στον σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής. Αν όχι, είναι σαφές ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει το ΙΤ ως υλοποιητή και όχι ως ένα στρατηγικό σύμμαχο.

Για αρκετά τμήματα Πληροφορικής η συνειδητοποίηση κάθε θέματος στη λίστα απαιτεί χρόνο, προσήλωση και χρήση πειθούς. Παρά την προσπάθεια, αυτός ο στόχος είναι προς το συμφέρον ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.