Τη σημαντική διεύρυνση της πελατειακής βάσης και των συνδρομητών συμβολαίου, παράλληλα με την άνοδο των λειτουργικών εσόδων και την αύξηση του EBITDA για το σύνολο του 2015, ανακοίνωσε η εταιρεία Play, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού.

Οι εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις και η θέση της Play στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Πολωνίας ενισχύονται περαιτέρω από την ανάπτυξη του δικτύου 4G LTE που οδήγησε σε σημαντική πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 78% με υπηρεσία 4G LTE, από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα κατά το 2015 η Play παρουσίασε ανάπτυξη της συνολικής βάσης πελατών κατά 15,2% ετησίως αγγίζοντας  τα 14,15 εκατ. συνδρομητές, ενώ το μερίδιο συνδρομητών συμβολαίου ανέβηκε στο 50,0%, από 47,3% το δ’ τρίμηνο, 22,1% αύξηση στα συνολικά λειτουργικά έσοδα τα οποία ανήλθαν σε 1,2 δις. ευρώ, καθώς και 44% αύξηση του EBITDA, καταγράφοντας 362 εκατ. Τέλος, σημειώνεται ότι πλέον το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 25,2%.