Τα στελέχη του business δεν πιστεύουν ότι ο Οργανισμός (Διεύθυνση) Πληροφορικής συνεισφέρει στην επιχειρησιακή καινοτομία. Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η Πληροφορική κατανέμει το πολύ ένα 25% του προϋπολογισμού της σε νέες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και τη συνέχιση της λειτουργίας.

Αντίθετα με την επικρατούσα άποψη των στελεχών του business, τα θεμελιώδη και μοναδικά κεφάλαια του ΙΤ -η ευρεία γνώση του business, η βαθιά κατανόηση της τεχνολογίας και η ικανότητα να εντοπίζει λύσεις σε ενδεχόμενα προβλήματα- είναι πολύτιμα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία επιχειρησιακής καινοτομίας.

Φυσικά, το να καταφέρει ο Οργανισμός Πληροφορικής να συνεισφέρει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση μέσω της καινοτομίας που εφαρμόζει και προτείνει, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα τόσο ο ίδιος ο Οργανισμός ΙΤ όσο και η επιχείρηση συνολικά.

Η Πληροφορική οφείλει να ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρησιακές επιδιώξεις ενώ από την άλλη, το επιχειρησιακό μοντέλο θα πρέπει να ενσωματώνει την Πληροφορική σε κάθε στρατηγική της απόφαση που μετασχηματίζει, κατά μια έννοια, τις δραστηριότητες ή τις διαδικασίες της. Υπ’ αυτήν την έννοια, η επιχείρηση κατανέμει ένα ποσοστό του προϋπολογισμού των επενδύσεών της στην Πληροφορική όχι με στόχο αποκλειστικά τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της, αλλά με στόχο τη δημιουργία καινοτομικής αξίας που θα επιδράσει θετικά είτε στην ίδια της τη λειτουργία είτε στους πελάτες της.

Η δυσκολία έγκειται στην αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας, καθώς η ενσωμάτωση της καινοτομίας απαιτεί καθολικό μετασχηματισμό. Θα πρέπει να χτιστεί κουλτούρα καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση και κάθε διεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλει το λιθαράκι της στην επιχειρησιακή καινοτομία, υποστηριζόμενη και αμειβόμενη γι’ αυτή. Πάνω απ’ όλα η καινοτομία αφορά τις διαδικασίες και όχι το τελικό προϊόν.

Επιπλέον, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση της κουλτούρας καινοτομίας, οι οργανισμοί ΙΤ θα πρέπει:

  • Να δημιουργήσουν μηχανισμούς που θα ξεχωρίζουν τα «αγριόχορτα από το γκαζόν».
  • Να μάθουν πώς θα κρίνουν την αποτυχία, γρήγορα.
  • Να χτίσουν με προορισμό το άγνωστο. Μερικές φορές μια καινοτομία μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη σε άλλο σημείο σε σχέση με αυτό για το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί.
  • Να ξεκινήσουν να αμφισβητούν.
  • Να εγκαταλείψουν την επιτυχία. Αν η θέση τους είναι ισχυρή, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν να δοκιμάσουν κάτι έξω από τα τετριμμένα και το οποίο δεν έχει ιστορικό από πίσω.

Πάνω απ’ όλα όμως θα πρέπει να επιδείξουν ομαδικό πνεύμα και να συνεργάζονται με το business σε κάθε βήμα, έτσι ώστε να έχει στρατηγικό νόημα η προσπάθειά τους.