Η ταχύτατη αλλαγή στη σχέση τεχνολογίας και επιχείρησης είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον σημερινό CIO να δομήσει τη λειτουργία του ΙΤ με τέτοιο τρόπο ώστε να παραδίδει μεγαλύτερη αξία.

Τα περισσότερα στελέχη έχουν αντικρουόμενες απαιτήσεις να διαχειριστούν. Για τους Διευθυντές Πληροφορικής είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να πετύχουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στους ρόλους του καινοτόμου και του διαχειριστή, εξαιτίας των προεκτάσεων που το ΙΤ έχει σε κάθε τομέα της εταιρείας. Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Capgemini Consulting αποδείχτηκε ότι υπάρχουν λειτουργικοί παράγοντες που περιορίζουν τη δυνατότητα της καινοτομίας.

Ο περιορισμός που αναφέρθηκε περισσότερο ήταν η συγκέντρωση σε βραχυπρόθεσμα λειτουργικά θέματα και ακολούθησε ο περιορισμός των ανεπαρκών δυνατοτήτων. Οι ηγέτες της επιχείρησης έχουν την τάση να βλέπουν το ΙΤ σαν ένα «αγαθό», όπως το ηλεκτρικό ρεύμα: όσο μικρότερη επικοινωνία έχουν με τις λειτουργίες του ΙΤ τόσο πιο χαρούμενοι είναι επειδή αναγκάζονται να συζητήσουν μόνο όταν έχει προκύψει ένα πρόβλημα.

Θεμελιώδεις υπηρεσίες
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η παράδοση των θεμελιωδών υπηρεσιών του τμήματος Πληροφορικής (διαχείριση εφαρμογών, υποδομή και υποστήριξη) έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πώς οι λειτουργίες του ΙΤ αναγνωρίζονται από το business. Υπάρχει επίσης και μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε μια επιχείρηση που καινοτομεί αποτελεσματικά και μιας επιχείρησης όπου οι θεμελιώδεις υπηρεσίες του ΙΤ παραδίδονται σωστά.

Επειδή τα λειτουργικά θέματα μπορεί να αποτελέσουν το μεγαλύτερο εμπόδιο στο πώς η λειτουργία του ΙΤ μπορεί να συμβάλει στην καινοτομία της επιχείρησης, είναι βασικό να διασφαλιστεί ότι τα θεμέλια είναι εύρωστα. Γι’ αυτό, οι Διευθυντές Πληροφορικής που θέλουν να ενδυναμώσουν το ρόλο του καινοτόμου πρέπει να διασφαλίσουν ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του business ως προς το λειτουργικό ρόλο.

Για να επιτευχθεί αυτό ταχύτατα η επικέντρωση στον κλάδο ή το outsourcing μπορεί να αποτελέσουν μια αποτελεσματική στρατηγική για να γίνει αφενός η δουλειά σωστά και αφετέρου να δημιουργηθεί χρόνος για πιο καινοτόμες δραστηριότητες.

Οι προκλήσεις
Ενας Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να αλλάξει την οπτική της επιχείρησης για τη λειτουργία του ΙΤ και το ρόλο του. Το 75% αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα ανάφεραν ότι το να αλλάξουν την εταιρική κουλτούρα ήταν πολύ πιο μεγάλη πρόκληση από ότι να υλοποιήσουν ένα αποτελεσματικό ΙΤ. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι CIOs που αντιμετωπίζονται ως καινοτόμοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής. Επίσης στις επιχειρήσεις που οι ηγέτες κατανοούν την Πληροφορική είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν τις λειτουργίες του ΙΤ ως συστατικό της επιχειρησιακής καινοτομίας.