Ο σημερινός Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να έχει το κατάλληλο οικονομοτεχνικό υπόβαθρο, ώστε να μπορεί να πείθει τη διοίκηση για τα επιχειρηματικά οφέλη των IT projects που προτείνει για υλοποίηση.

Στο περιβάλλον της οικονομικής δυσπραγίας που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά σήμερα και σε έναν κλάδο που έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα από την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, ο IT Manager θα πρέπει να μπορεί να αιτιολογήσει με οικονομικά στοιχεία και να αποτυπώσει απολογιστικά τα οφέλη για την αναγκαιότητα οποιοδήποτε IT project θέλει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μελλοντικά.

Παράλληλα, οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς και να ενημερώνει τη διοίκηση για τις τεχνολογικές εξελίξεις της Πληροφορικής -και ειδικότερα γι΄ αυτές που αφορούν τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία του- ώστε να είναι σε θέση, εφόσον απαιτηθεί, να τις προτείνει και να τις υλοποιήσει.

Οι πελάτες στο επίκεντρο
Έχοντας ως οδηγό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί λύσεις που θα προσφέρουν με εύκολο τρόπο πληροφόρηση για όσο το δυνατόν περισσότερα από τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία, θα πρέπει να φροντίζει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση των παραγγελιών των πελατών και να προσφέρει άμεσα πληροφόρηση για στοιχεία που θα ζητηθούν από τη διοίκηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται να υπάρχουν επαρκείς υποδομές, τόσο τηλεπικοινωνιακές όσο και infrastructure, είτε αυτές στεγάζονται στον χώρο της εταιρείας είτε βρίσκονται σε virtual περιβάλλον, ώστε να υλοποιoύνται λύσεις που θα προσελκύσουν νέο πελατολόγιο και θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των υπαρχόντων πελατών. Στην επίτευξη αυτών των στόχων πολύτιμος αρωγός είναι οι λύσεις mobile BI, οι οποίες χρειάζεται να προσφέρουν άμεση, και προσβάσιμη από οπουδήποτε, επιχειρηματική πληροφόρηση.

IT projects με επιχειρηματική επίδραση
Ανάμεσα στα μεγαλύτερα projects που υλοποιήσαμε το τελευταίο διάστημα ως Διεύθυνση Πληροφορικής συγκαταλέγεται η αλλαγή του πληροφοριακού μας συστήματος το 2012, που ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της εγκατάστασης Warehouse Management System (WMS) το 2009. Όπως είναι γνωστό, η υλοποίηση ενός συστήματος ERP και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει σε μια επιχείρηση, αποτελεί μια συνεχής και μακροχρόνια διαδικασία.

Μια διαδικασία που ξεκινάει με την υλοποίηση των βασικών modules και περιλαμβάνει την πιθανή προσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών ή/και την υλοποίηση custom λύσεων στο ERP για να επιτευχθεί η σύγκλιση με τις υπάρχουσες διαδικασίες της εταιρείας, τη δημιουργία interface με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει η επιχείρηση, την άντληση των πρώτων πληροφοριών από αυτό και τη σταδιακή προμήθεια και ενσωμάτωση επιπλέον modules που διαθέτει το εκάστοτε σύστημα ERP σύστημα (τα οποία μπορεί να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας και την Πληροφόρηση που δίνεται στη διοίκηση).

Η εφαρμογή για πρώτη φορά ενός συστήματος WMS βοήθησε την εταιρεία να μειώσει τον χρόνο απόκρισης και και να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών, χωρίς να μεταβληθεί καθόλου ο αριθμός των εργαζομένων στη Διεύθυνση Logistics. Παράλληλα, το ERP προσφέρει άμεση, ακριβή και αξιόπιστη εικόνα των αποθεμάτων της εταιρείας, με την ανάλυση που απαιτείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία (χρώμα, απόχρωση), γεγονός που οδήγησε στην ελάττωση του αριθμού των αποθεμάτων.

Η υλοποίηση του συστήματος ERP μέσα σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης, όπου όλες οι ελληνικές εταιρείες έψαχναν τρόπους να μειώσουν τα έξοδά τους, συρρικνώνοντας τις επενδύσεις τους, ήταν μια τολμηρή στρατηγική απόφαση, η οποία δείχνει ξεκάθαρα τη βαρύτητα που δίνει η εταιρεία μας στην πληροφοριακή υποδομή της, αλλά και την πίστη της διοίκησης στα οφέλη που θα αποκόμιζε από μια τέτοια επένδυση – όπως και αποδείχτηκε στην πορεία.

Οι δυνατότητες που πρόσφερε το ERP στις διαδικασίες παραμετροποίησης σεναρίων Credit Control, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολλές παραμέτρους, και η παρακολούθηση των ανοικτών υπολοίπων σε επίπεδο Business Unit (Χονδρική, Εξαγωγές, Porcelana) βοήθησε στη βελτίωση του ρίσκου κατά την πώληση και στη μείωση του χρόνου αποπληρωμής των ανοικτών υπολοίπων των πελατών στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου τα παραπάνω στοιχεία ήταν κρίσιμα για την επιβίωση των εταιρειών του κλάδου.

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα σχεδιασμού και αποτύπωσης στο ERP ευέλικτων τιμολογιακών και εμπορικών πολιτικών, αλλά και άμεσης παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους με τα εργαλεία reporting που διαθέτει, κάτι που βοήθησε στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής ύφεσης. Η ολοκλήρωση των παραπάνω projects έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να αναπτύξει και να υποστηρίξει Δίκτυο Καταστημάτων Franchisee Porcelana, αυξάνοντας τα σημεία παρουσίας της στην Ελλάδα και τον όγκο των πωλήσεων.


Ένας συνεχώς εξελισσόμενος ρόλος
Κοινό μυστικό για όλους τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στον χώρο είναι ότι θα πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένοι για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο, ενώ ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι θα μπορούν να επαναπαύονται σε αυτά που ήδη γνωρίζουν.

Εξάλλου, όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται με την Πληροφορική, ειδικά από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της, έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε σχέση με το σήμερα. Για τον σκοπό αυτό η πληροφόρηση που δίνουν περιοδικά όπως είναι το netweek, αλλά και η online πληροφόρηση που μπορεί να βρει κανείς στο Internet, είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στον κλάδο μας. Απαραίτητη είναι, επίσης, η συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση σε τομείς και γνώσεις που θεωρούν οι ίδιοι ότι χρειάζονται βελτίωση και πιστοποίηση των γνώσεών τους.

Είναι σημαντικό, ακόμα, οι σημερινοί Διευθυντές Πληροφορικής να μπορούν να υποστηρίζουν τις προτάσεις των νέων projects που κάνουν στη διοίκηση, τόσο με οικονομικά στοιχεία όσο και απολογιστικά, ώστε να μπορούν να αιτιολογούν και να αποτυπώνουν τεκμηριωμένα τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουν το οικονομοτεχνικό υπόβαθρό τους με την παρακολούθηση ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος.

Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών
Αυτήν την περίοδο έχει δρομολογηθεί και θα υλοποιηθεί άμεσα ένα μεγάλο project σχεδιασμού εκ του μηδενός για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο συνδέσεων VPN μεταξύ των κεντρικών γραφείων και των καταστημάτων Porcelana της εταιρείας, όσο και σε Internet bandwidth, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για τα υπόλοιπα projects που έχουν σχεδιαστεί και θα ακολουθήσουν.

Το εν λόγω project θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε υλοποίηση συστήματος IP τηλεφωνίας βελτιώνοντας τόσο την επικοινωνία μεταξύ των καταστημάτων και των κεντρικών γραφείων, όσο και την ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τόσο των δικτύων χονδρικής εξωτερικού εξωτερικού και project όσο και του δικτύου Franchisee, μειώνοντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα κόστη. Η διεύρυνση του Internet bandwidth θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε εκμετάλλευση υπηρεσιών cloud, ξεκινώντας από τις δυνατότητες που προσφέρει η μετάβαση σε Office 365, τόσο σε επίπεδο e-mail και mobility, όσο και σε οnline storage και BI, μέσω του Sharepoint και του Power BI.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η μετάβαση των servers που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε φυσικές μηχανές σε virtual περιβάλλον, αρχικά εσωτερικά στην εταιρεία και σε δεύτερη φάση, αν απαιτηθεί λόγω της φύσης των υπηρεσιών που καλύπτουν, να γίνει hosting σε εξωτερικό data center ή μετάπτωσή τους στο cloud. Τέλος, η εξασφάλιση επαρκούς bandwidth, τόσο για την επικοινωνία με τα υποκαταστήματα όσο και για το Internet, θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τις mobile δυνατότητες που προσφέρει το υπάρχον ERP, αλλά και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση λύσεων B2B και B2C.