Με τη συμμετοχή σημαντικών Διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής και εταιρειών του κλάδου πραγματοποιήθηκε χθες το 11ο Ετήσιο Συνέδριο των IT Leaders, IT Directors Forum στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς.

Στο συνέδριο αποτυπώθηκε η συνεισφορά των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην επιχειρηματική αξία και συζητήθηκαν ιδέες για τη χρησιμότητά τους στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, μαζί με τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιακή αυτοματοποίηση, την ανάλυση κι επεξεργασία της Πληροφορίας, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι απειλές που προκύπτουν τόσο από την έξαρση των ευφυών μηχανών όσο και από την πολυπλοκότητα που προκύπτει. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΙΤ Leaders καλούνται να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διάχυση της Πληροφορίας στον οργανισμό και τους πελάτες τους με απλό τρόπο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, διευρύνοντας τις γνώσεις και εμπειρίες τους, αλλά και επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο των ανθρώπων στον οργανισμό.

Ενδιαφέρον είχε επίσης η ανακοίνωση της έρευνας “The State of the CIO in Greece 2016” από τον Ηλία Σκορδά, ερευνητή της εταιρείας ερευνών Global Link που πραγματοποίησε την έρευνα. Ένα από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα ήταν η αύξηση της σημαντικότητας που έχει η Πληροφορική για τις επιχειρήσεις σήμερα: σχεδόν οι μισοί (49%) Διευθυντές Πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι ο ρόλος του ΙΤ στην εταιρεία τους έχει γίνει περισσότερο σημαντικός. Όπως αναφέρθηκε επίσης στο συνέδριο, το ΙΤ δεν αποτελεί πλέον μόνο πάροχο ΙΤ υπηρεσιών αλλά και επιχειρηματικό συνεργάτη, ενώ υπάρχει αύξηση του budget που επενδύεται σε ΙΤ projects, ιδιαίτερα σε υποδομές, ασφάλεια καθώς και σε projects καινοτομίας.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο ήταν το πάνελ συζήτησης όπου αναλύθηκαν από διακεκριμένους Διευθυντές Πληροφορικής μεγάλων οργανισμών οι μέθοδοι μέσω των οποίων παράγεται αλλά και προάγεται η καινοτομία μέσα στην επιχείρηση. Το πάνελ αναφέρθηκε μάλιστα σε ενέργειες όπως hackathons και αναζήτηση εμπειριών από το οικοσύστημα των startup και τον ακαδημαϊκό τομέα. Το πάνελ συντόνισε η καθ. Κατερίνα Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.).