Καθώς όλο και περισσότερες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες διοχετεύονται σε ψηφιακά κανάλια, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις από ποτέ.

Οι σημερινοί CIOs δεν είναι μόνο επιφορτισμένοι με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, συμβάλλοντας στο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, αλλά χρειάζεται να διεκπεραιώσουν με επιτυχία και τις καθημερινές υποχρεώσεις τους, όπως είναι η συντήρηση των υποδομών, η εποπτεία των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η διαχείριση πολιτικών, η εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και η ασφάλεια των πληροφοριακών υποδομών.

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα απελευθερώσει τον CIO από τα παραδοσιακά καθήκοντά του, ώστε να εστιάσει στην επιτυχή εκτέλεση του σύγχρονου ρόλου του, αποτελεί τον ορισμό του ΙΤ modernization. Το IT modernization είναι κάτι που απασχολεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο μέλλον.

Για ένα επιτυχημένο IT modernization απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός, ευθυγράμμιση με τους τωρινούς και μελλοντικούς σκοπούς και στόχους, κατανόηση των αδύνατων σημείων, αλλά και εύρεση των κατάλληλων συνεργατών που θα αναλάβουν να το φέρουν εις πέρας. Το IT modernization αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε CIO και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να έχει υψηλή θέση στην ατζέντα του, καθώς από αυτό θα επηρεαστεί και η αξιολόγησή του από τη διοίκηση.