Σύμφωνα με την Gartner, η παραγωγικότητα του ΙΤ αποτελεί για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς την επόμενη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Παραδοσιακά, η Πληροφορική ήταν το όχημα που ενίσχυε και συνέβαλε στην αύξηση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας. Τα τελευταία 40 χρόνια, η προσπάθεια αυτή κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη και η αιτία της βελτίωσης της παραγωγικότητας της οικονομίας συνολικά.

Η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αυξάνονταν όσο οι δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων βελτιώνονταν για να μειώσουν το κόστος της διενέργειας της δουλειάς. Αυτή η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα αφενός της επεξεργαστικής ταχύτητας, αφετέρου της ενοποίησης (integration) και της αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, παρατηρείται στις επιχειρήσεις μία μείωση της απόδοσης στις επενδύσεις σε ΙΤ, πάντα σύμφωνα με την Gartner, και αυτό εντείνει τις πιέσεις για ενίσχυση του ΙΤ productivity. Πώς όμως μπορεί ένας οργανισμός να αυξήσει την παραγωγικότητα των επενδύσεών του σε Πληροφορική;

Οι επικεφαλής των τμημάτων ΙΤ που αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των ΙΤ προσπαθειών τους θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μία μεταμόρφωση, που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πληροφοριακή τους υποδομή προκειμένου να διασφαλίσουν χαμηλού κόστους αλλά ευέλικτες λειτουργίες για τα επόμενα πέντε χρόνια, ανταποκρινόμενοι έτσι στα ζητήματα κόστους και εσόδων.

Θα πρέπει ακόμα να εστιάσουν στην κεντρικοποίηση και προτυποποίηση όλων των λειτουργιών και των διαδικασιών του οργανισμού που είναι παρόμοιες ή πανομοιότυπες. Αυτή η προσπάθεια, ωστόσο, θα πρέπει να εξισορροπηθεί με την κατάλληλη δομή που θα ανταποκριθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Αυτό σημαίνει έξυπνη κεντρικοποίηση συστημάτων ανταποκρινόμενη στο επιχερείν, η οποία θα αποφεύγει τους κινδύνους και τις παγίδες της κεντρικοποίησης που έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματική απόδοση.

Και τέλος, θα πρέπει να εφαρμόσουν «lean IT principles» στο τμήμα Πληροφορικής που θα ενσταλάξουν περαιτέρω πρακτικές κουλτούρας που με τη σειρά τους θα αυξήσουν την παραγωγικότητα του ΙΤ.

Ολα τα παραπάνω, που πολύ επιφανεικά θίξαμε, στόχο έχουν την αύξηση της παραγωγικότητας των ΙΤ επενδύσεων, κάτι που θα αποτελέσει την επόμενη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς συνδέονται τα δύο; Η εμπειρία άλλων κλάδων μας έχει διδάξει η μεταφορά κεφαλαίου από το ΙΤ, με τρόπο που θα έχει μικρό ή κανέναν αντίκτυπο στις υποστηριζόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες, καθιστά το κεφάλαιο αυτό διαθέσιμο για επενδύσεις σε άλλες περιοχές του business που θα μπορούσαν να προσδώσουν μεγαλύτερη απόδοση και οφέλη.

Επιπλέον, οι απλούστερες λειτουργίες ισούνται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Το αποτέλεσμα των απλούστερων συστημάτων και διαδικασιών του ΙΤ είναι η μείωση του χρόνου που απαιτείται για να αλλάξει το ΙΤ. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι σε αρκετές μελέτες των τελευταίων πέντε χρόνων, οι CEOs υποστηρίζουν ότι το ΙΤ είναι ένα εμπόδιο στην αλλαγή, που έρχεται πίσω σε σημασία μόνο σε σχέση με την επιχειρηματική κουλτούρα.