Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο IT Director ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων αφορά την υποστήριξη προσαρμογής του οργανισμού του σε ένα νέο περιβάλλον.

Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ειδικά στον τομέα των Digital Service Providers (You Tube, itunes, Spotify κ.λπ.), ο εντονότερος ανταγωνισμός και οι νέες οδηγίες της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα, οι οποίες αναμένεται να ενσωματωθούν και στην ελληνική νομοθεσία, διαμορφώνουν ένα τοπίο διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων δεκαετιών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων χρειάζεται να υιοθετεί και να αξιοποιεί λύσεις που παρέχουν ευελιξία, επεκτασιμότητα και, ταυτόχρονα, συμμόρφωση σε πρότυπα και καλές πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων.

Πληροφοριακή ανανέωση
Οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που έτρεξε η ΑΕΠΙ τα τελευταία τρία χρόνια αφορούσαν τις πληροφοριακές υποδομές, αλλά και τις εφαρμογές CRM και ERP. Όσον αφορά τις υποδομές τα πράγματα ήταν σχετικά απλά, καθώς οι ανάγκες της ΑΕΠΙ είναι ανάλογες με αυτές άλλων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και διαθέτουν μεγάλο όγκο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων.

Στον τομέα των εφαρμογών, ωστόσο, οι προκλήσεις ήταν μεγάλες. Καταρχάς, οι εφαρμογές legacy ήταν αρκετά εκτεταμένες και υλοποιούνταν εσωτερικά. Ως αποτέλεσμα, η σχεδίαση της στρατηγικής μεταφοράς δεδομένων συνοδεύονταν από αρκετές προκλήσεις. Επιπλέον, το αντικείμενο της ΑΕΠΙ είναι ιδιαίτερο, καθώς δεν υπάρχουν έτοιμες κάθετες λύσεις.

Έτσι ο integrator χρειάστηκε να πλαισιωθεί από μια δυνατή εσωτερική ομάδα έργου, η οποία συμμετείχε ενεργά σε όλες τις φάσεις, από τη συλλογή προδιαγραφών μέχρι και την εκπαίδευση των χρηστών. Επίσης, ως οργανισμός χρειάστηκε να προσαρμοστούμε στη διαχείριση μεγαλύτερων αλλαγών και με ταχύτερους ρυθμούς από ότι είχαμε συνηθίσει.

Σε τεχνικό επίπεδο αυτό το πετύχαμε υιοθετώντας agile προσεγγίσεις, χωρίζοντας το έργο σε υποέργα με αρκετές φάσεις το κάθε ένα, με μικρά πιλοτικά κ.ο.κ. Προκειμένου να έχουμε τις δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις από την αναταραχή που τέτοιες σημαντικές αλλαγές προκαλούν, επιδιώξαμε την ενεργή συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας χρηστών σε όλες τις φάσεις του έργου και, ειδικότερα, στην κατάρτιση των προδιαγραφών και την εκτέλεση των δοκιμών του συστήματος.

Τεχνολογίες αιχμής
Σήμερα, η ΑΕΠΙ αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής στη διαχείριση του πελατολογίου της: έχει αναπτύξει κάθετη λύση στο Microsoft Dynamics CRM, έχει αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης μέσω του δικτύου των αντιπροσώπων της χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Sieben PocketBiz και έχει άμεση και άριστη εικόνα των οικονομικών της στοιχείων, μέσω του SoftOne ERP.

Ένα επιπλέον σημαντικό όφελος είναι η μετάβαση από ένα IT που ακολουθούσε το μοντέλο του 100% in house development σε ένα ΙΤ που, χωρίς να απολέσει τις δυνατότητές του για εσωτερική ανάπτυξη, μπορεί να διευρύνει τις δυνάμεις του με ένα οικοσύστημα συνεργατών, αυξάνοντας έτσι το εύρος και την ταχύτητα υλοποίησης νέων απαιτήσεων.

Εκτιμώ ότι τα επόμενα σημαντικά έργα στο ΙΤ θα αφορούν την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας και της επικείμενης νέας ελληνικής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Η οδηγία θέτει τους κανόνες για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις νέες διαδικασίες συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, που προκύπτουν από την άνθιση της νόμιμης ψηφιακής διάθεσης του μουσικού περιεχομένου.

Είναι βέβαιο ότι οι νέες τεχνολογικές λύσεις σε cloud computing, Big Data και IoT θα καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των νέων εφαρμογών σε υπολογιστική ισχύ, επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου και παρακολούθησης της εμπορικής χρήσης της μουσικής.

Η ΑΕΠΙ έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια την προετοιμασία της, παράλληλα με το υπόλοιπο IT transformation, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι είναι έτοιμη για τη νέα εποχή στη συλλογική διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας, την οποία ήδη βιώνουμε.