Σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λύσεις CRM θα αυξήσει έως το 2021 κατά 1,1 τρισ. δολάρια τα έσοδα των επιχειρήσεων παγκοσμίως, δημιουργώντας, παράλληλα, 800.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αυτό αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης “Economic Impact of AI on CRM“, η οποία διεξάχθηκε από την IDC καθ’ εντολή της Salesforce. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη CRM δραστηριότητες οδηγούν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, μεταβάλλοντας, παράλληλα, τον τρόπο λειτουργίας τους στην αγορά. Όπως καταγράφει η μελέτη, το 2018 θα αποτελέσει ένα έτος σταθμό για τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλωστε, πάνω από το 40% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα δύο επόμενα χρόνια. Η IDC εκτιμά, επίσης, ότι έως το τέλος του 2018 περίπου το 75% όλων των επιχειρήσεων θα αξιοποιούν λειτουργίες AI ή Machine Learning σε τουλάχιστον μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν.