Ο Δρ. Βασίλης Νικολόπουλος, CEO & co-founder της Intelen, μιλά στο netweek για τα σχέδια της εταιρείας του στo χώρο των Ευφυών Δικτύων, τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που αναπτύσσει, τη δραστηριοποίησή της στα Φωτοβολταϊκά συστήματα και για τις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει η Intelen.

netweek:Τι είναι η Intelen, πότε ξεκίνησε και ποιες είναι οι κυριότερες δραστηριότητές της;
Βασίλης Νικολόπουλος:
Η Intelen είναι μία πολύ δυναμική ελληνική εταιρεία start-up, η πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα των Καθαρών Τεχνολογιών και της Πληροφορικής (CleanTech ΙΤ), με αντικείμενο την Ενεργειακή Πληροφορική και τις εφαρμοσμένες υπηρεσίες στον τομέα των Ευφυών Ενεργειακών Δικτύων (smart grids). Η εταιρεία ξεκίνησε το 2006 στους κόλπους των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ του ΕΜΠ, ως ερευνητικό γκρουπ για εκπόνηση έρευνας επάνω στη σύγκλιση πληροφορικής και ενέργειας.

Μετά από τέσσερα χρόνια συνεχόμενης και επιτυχούς ερευνητικής δραστηριότητας, η εταιρεία πήρε νομική μορφή το 2010 και άρχισε την εμπορική της ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι υπηρεσίες της Intelen αφορούν τη δημιουργία ενεργειακών πληροφοριακών συστημάτων (Energy Informatics) και συστημάτων διαχείρισης μετρήσεων (Meter Data management) σε τεχνολογίες cloud, όπου με χρήση ειδικών ενεργειακών μετρητών, υπολογίζεται και αναλύεται η ενεργειακή κατανάλωση κτιριακών υποδομών σε πραγματικό χρόνο. Ο σκοπός είναι η ανάλυση της ηλεκτρικής κατανάλωσης μίας υποδομής, η συσχέτισή της με άλλους εξωγενείς παράγοντες (καιρικές συνθήκες, ανθρώπινη συμπεριφορά, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.) για την παροχή προσαρμοστικών ενεργειακών υπηρεσιών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, καθώς και διαχείρισης τής ενεργειακής ζήτησης των τελικών χρηστών.

Επίσης, το τελευταίο εξάμηνο η εταιρεία επένδυσε και μπήκε δυναμικά στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα σε μεθόδους τηλεμέτρησης και ανάλυσης των βασικότερων δεικτών ενός πάρκου (τεχνικοί και επενδυτικοί δείκτες). Οι διάφοροι δείκτες παραγωγής ηλιακής ενέργειας αναλύονται και συσχετιζόμενοι με εξωγενείς παράγοντες (θερμοκρασία, τοποθεσία, ηλιοφάνεια κ.λπ.), αναλύεται και παρακολουθείται με αποτελεσματικότητα η επένδυση του πάρκου.

Τέλος, η εταιρεία επενδύει και στον χώρο των Big Data και των ενεργειακών κοινωνικών δικτύων, όπου βάσει της πλατφόρμας cloud που έχει και ειδικών αλγορίθμων, είναι σε θέση να αναλύει και να συσχετίζει μεγάλο όγκο δεδομένων streaming, όπως έξυπνους μετρητές, δεδομένα κτιριακών υποδομών, συστήματα αυτοματισμών κτιρίων, συστήματα συντήρησης και διαχείρισης βλαβών, κλιματικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και φωτοβολταϊκά πάρκα.

netweek: Ποιος είναι ο βασικός στόχος των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που αναπτύσσετε; Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι λύσεις; Μόνο σε εταιρείες ή και σε ιδιώτες;
Βασίλης Νικολόπουλος:
Ο πρώτος στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πελάτες μας, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας με απλό και κατανοητό τρόπο, αλλάζοντας την λεγόμενη ανθρώπινη ενεργειακή συμπεριφορά (behavioral engineering). Εχουμε επενδύσει πολύ σε θέματα ανάλυσης (Data Analytics) και οπτικοποίησης (Visualization) της ενεργειακής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, για την άμεση κατανόηση τής ηλεκτρικής κατανάλωσης και εννοιών, που δεν είναι εύκολα αντιληπτές και κατανοητές στον απλό επιχειρηματία.

Με τις υπηρεσίες μας βοηθάμε και καθοδηγούμε τον εταιρικό καταναλωτή να κατανοήσει τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και να ελέγξει αποτελεσματικά το ενεργειακό του κόστος, κάτι που θα έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά του, αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή του ευαισθητοποίηση με υπηρεσίες green viral marketing. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε και τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Δική μας καινοτομία αποτελούν τα ενεργειακά κοινωνικά δίκτυα, βάσει των οποίων κοινωνικές εταιρικές ομάδες θα μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ τους τις καταναλώσεις τους σε πραγματικό χρόνο καθώς και τα αποτελέσματα από παράλληλες ενέργειες εξοικονόμησης και διαχείρισης ζήτησης για παραδειγματισμό. Αυτό ονομάζεται gamification, το εφαρμόζουμε στις ενεργειακές μας υπηρεσίες εδώ και πολύ καιρό με εντυπωσιακά αποτελέσματα και είναι κάτι που θα αναπτυχθεί πολύ τα επόμενα χρόνια.

Σε επόμενο στάδιο θα ανακοινώσουμε σύντομα και επενδύσεις τής εταιρείας σε έξυπνους αυτοματισμούς, βάσει mobile και cloud τεχνολογιών, όπου αναλύοντας την ενεργειακή συμπεριφορά του καταναλωτή, θα υπάρχουν προσωπικά σενάρια αυτοματοποίησης, τα οποία θα προσαρμόζουν φωτισμό, κλιματισμό και θέρμανση ανάλογα με τις συνήθειες και το mobility του χρήστη. Η πελατειακή μας βάση στα Βαλκάνια αποτελείται αυτή τη στιγμή από μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες – όπως οι ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, Orbit SA, Goody’s, BIOKYT, ΕΠΑΛΜΕ κ.λπ., ιδιώτες παραγωγούς ενέργειας μέσω ΑΠΕ καθώς και καταναλωτές που καταναλώνουν και παράγουν ταυτόχρονα ενέργεια από φωτοβολταϊκά (net metering).

Οι πελάτες μας ξεπερνούν τους 50 σε σύνολο και είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε περισσότερες από 145MWh ενεργειακό portfolio εβδομαδιαίως, το οποίο ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε αξία ενέργειας. Το σύνολο των προϊόντων μας αποτελεί τμήμα ενός αριθμού ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών (portfolio), οι οποίες παρέχονται σε παγκόσμιο επίπεδο βάσει ειδικού Service Level Agreement από το cloud της Intelen, ακολουθώντας υψηλού επιπέδου διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και ασφάλεια στα δεδομένα και τις υποδομές αποθήκευσης. Ολα τα προϊόντα θα χρησιμοποιούν από κοινού το Intelen Big Data Analytics Engine ως μία κοινή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και εξαγωγής γνώσης και στρατηγικής, μέσα από μεγάλου όγκου δυναμική ετερογενή πληροφορία. Ολες οι διαδικασίες και υποδομές ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ISO27001 (data security), EN 15900, IEC 61970-1, IEC 61970-301 (CIM) και IEC 61724

netweek: Πρόσφατα ανακοινώσατε και την είσοδό σας στην αγορά των Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τι υπηρεσίες προσφέρετε εκεί;
Βασίλης Νικολόπουλος: Ηταν μία στρατηγική απόφαση και η ανάπτυξη του πρώτου προϊόντος (PV process analytics) έγινε μέσα σε έξι μήνες, βάσει διαδικασιών extreme programming και της μεγάλης εμπειρίας που έχουμε σε μέτρηση και διαχείριση ενεργειακών δεδομένων (data analytics). Αυτό αποδεικνύει ότι η Intelen μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα, εφαρμόζοντας στο έπακρο το change management. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα όπλα έναντι του ανταγωνισμού μας, αφού μπορούμε γρήγορα και εύκολα να ελιχθούμε στρατηγικά και να δημιουργήσουμε προϊόντα υψηλού επιπέδου σε μικρό χρονικό διάστημα. Το προϊόν Intelen PV Process αποτελεί τη νέα καινοτόμο λύση της Intelen, για τον πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση και πολυδιάστατη ανάλυση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, οποιουδήποτε μεγέθους.

Η σύγχρονη σχεδίαση της πλατφόρμας της Intelen, βάσει της μακροχρόνιας εμπειρίας της σε μέτρηση, διαχείριση και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο, περισσότερων των 100 δεικτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, μέσω του διαδικτύου. Ο επενδυτής είναι σε θέση να συσχετίζει δείκτες, να λαμβάνει πλήθος reports και να αναλύει την επένδυσή του, μέσω του οικονομικού εργαλείου που υπάρχει στο κεντρικό dashboard, το οποίο συγκρίνει το θεωρητικό μοντέλο επένδυσης και πραγματικές μετρήσεις από το πάρκο.

netweek: Πρόσφατα ανακηρυχθήκατε ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στο κόσμο. Τι πιστεύετε ότι ήταν εκείνο που σας έδωσε αυτή τη διάκριση;
Βασίλης Νικολόπουλος:
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε λάβει πάνω από 10 εθνικές και παγκόσμιες διακρίσεις, όντας η μοναδική ελληνική start-up που το έχει επιτύχει αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμοσμένη καινοτομία είναι πια φύση και τρόπος λειτουργίας της εταιρείας μας. Μία από αυτές τις διακρίσεις ήταν και η ανακήρυξη μας από το γνωστό Αμερικανικό VC περιοδικό Red herring, ως μία από τις κορυφαίες 100 ανερχόμενες εταιρείας στον κόσμο για το 2010 (Red herring global). Ο λόγος είναι απλός: είμαστε σε μία αγορά των Ευφυών Δικτύων, η οποία θα φτάσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020, η οποία κινείται και αλλάζει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, δίνοντάς μας ευκαιρίες να δημιουργούμε συνεχώς καινούρια πράγματα και να εφαρμόζουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Είμαστε μία εταιρεία που βασίζεται πολύ στην έρευνα και στην ανοικτή σκέψη των μηχανικών μας και αυτό μας δίνει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς όχι απλά λύνουμε προβλήματα με τις υπηρεσίες μας, αλλά προβλέπουμε και μελλοντικές υπηρεσίες τις οποίες δουλεύουμε από πριν.

Μία από αυτές ήταν και η έννοια των ενεργειακών κοινωνικών δικτύων και η εφαρμογή των game mechanics στον χώρο της ενέργειας, κάτι που το 2010 ήταν ακόμα σε επίπεδο φαντασίας, ακόμα και για την αμερικανική αγορά. Εμείς από τότε εφαρμόζαμε τέτοιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα και τη βράβευσή μας το 2011 από το ΟΟΣΑ, ως ένα από τα καλύτερα επιχειρηματικά μοντέλα παγκοσμίως. Υπενθυμίζω ότι το Facebook μόλις πριν από ένα χρόνο ανακοίνωσε παρόμοια υπηρεσία, η οποία, όμως, δεν βασίζεται σε real-time δεδομένα, όπως οι δικές μας υπηρεσίες. Στην εταιρεία μας, δίνουμε ελευθερία στους εργαζόμενούς και μηχανικούς μας να προτείνουν δικές τους ιδέες και δικές τους καινοτομίες που βελτιστοποιούν τα προϊόντα μας. Εχουμε μία καταπληκτική σχέση με το σύνολο των υπαλλήλων, σαν να βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα innovation lab και μία προσέγγιση open corporate innovation σε όλα, και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο γρήγορα εξελισσόμαστε, στο πώς παράγουμε καινοτόμα προϊόντα και στο πώς προχωράμε το execution βάσει extreme programming διαδικασιών.

netweek: Πόσο σημαντική ήταν για εσάς η συμμετοχή σας σε αρκετούς διαγωνισμούς καινοτομίας και τι κερδίσατε από αυτούς;
Βασίλης Νικολόπουλος: Οι διάφορες συμμετοχές που είχαμε σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και οι διακρίσεις μας βοήθησαν πολύ στο να γίνει η εταιρεία γνωστή σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στον κόσμο των επενδυτών και των venture capitalists. Η διάκριση σε έναν διαγωνισμό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πετύχει η ιδέα σου ή ότι θα βγάλεις πολλά κέρδη, αυτό είναι μετέπειτα συνδυασμός της ιδέας, της καινοτομίας και μιας καλής εφαρμοσμένης στρατηγικής (execution). Μία συμμετοχή και μία διάκριση μπορεί, όμως, να σου δώσει την αρχική ώθηση να προχωρήσεις σε ένα επόμενο στάδιο εφαρμογής, μπορεί να λειτουργήσει ως αξιολόγηση της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί ένα πολύ θετικό track record για την εταιρεία και μπορεί και να σε κατευθύνει σε αλλαγή στρατηγικής (pivoting) για να επιτύχεις πιο γρήγορα τους στόχους σου. Εμάς, όλα τα παραπάνω μάς τα δώσανε στο μέγιστο οι διαγωνισμοί καινοτομίας που διακριθήκαμε, ο καθένας με τον τρόπο του.

netweek: Πιστεύετε ότι η εφαρμογή μιας καινοτομικής ιδέας σήμερα πρέπει να γίνεται πάντα σε παγκόσμιο επίπεδο; Πόσο σύμφωνο σας βρίσκει το σλόγκαν «Develop local, expand global»;
Βασίλης Νικολόπουλος: Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και ουσιαστικά αυτό είναι και το δικό μας moto. Χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιούμε Ελληνες επιστήμονες και μηχανικούς, το βασικό R&D και Engineering της Intelen θα βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά το business, η εφαρμογή και οι πωλήσεις θα είναι πρωτίστως στο εξωτερικό. Αυτό γιατί απλά έχουμε καταπληκτικά μυαλά, αλλά οι υπηρεσίες μας είναι πολύ προχωρημένες για μία ανώριμη και ανέτοιμη ελληνική ενεργειακή αγορά. Κάθε νέα ιδέα και νέο ελληνικό start-up θα πρέπει να στοχεύει στην παγκόσμια αγορά και όχι μόνο στην ελληνική.

netweek: Συμφωνείτε ότι παρά τα όποια αρνητικά της, η κρίση προσφέρει αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης;
Βασίλης Νικολόπουλος:
Απλά να παραθέσω το γεγονός ότι οι μισές εταιρείες του καταλόγου Fortune 500 ιδρύθηκαν σε περίοδο κρίσης. Ασφαλώς και η κρίση προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά και σύλληψης νέων ιδεών ή αλλαγής και βελτιστοποίησης υπαρχόντων. Ειδικά για την Intelen, κρίση σημαίνει μεγαλύτερο έλεγχο και μείωση του ενεργειακού κόστους, κάτι στο οποίο ειδικευόμαστε, μέσω των υπηρεσιών μας. Οπότε αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μας συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών, αλλά και στον καλύτερο έλεγχο αυτού του κόστους, δεδομένου ότι η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας θα ακολουθεί αυξητικούς ρυθμούς στα επόμενα χρόνια.

netweek: Με ποιo τρόπο προσελκύετε τους επενδυτές; Tι έχετε αποκομίσει από τη συμμετοχή σας σε επιχειρηματικά και επενδυτικά events στο εξωτερικό;
Βασίλης Νικολόπουλος: Οι πρώτοι επενδυτές εμφανιστήκαν μετά τις πρώτες διακρίσεις μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά στον διαγωνισμό Innovate 100 του Αμερικανικού οίκου Guidewire στο Παρίσι και το Red herring global prize που πήραμε στο Λος Αντζελες, το 2009 και το 2010 αντίστοιχα. Οπως ανέφερα και πιο πριν, αυτές οι διακρίσεις από έγκριτα παγκόσμια events, ανοίγουν πολλές πόρτες, απλά πρέπει μετά να ξέρεις να διαχειριστείς αυτές τις ευκαιρίες. Από το 2010 μαζί με τον co-founder Κωσταντίνο Στάικο ξεκινήσαμε τη διαδικασία του fund raising για την εταιρία, κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες και Silicon Valley, όπου αποτέλεσε για εμάς σημείο μηδέν για πολλά πράγματα. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε και τα πράγματα που μάθαμε δεν συγκρίνονται με τίποτα και νομίζω αλλάξανε όλο το μέλλον της Intelen.

Η διαδικασία της χρηματοδότησης άρχισε μετά το πρώτο ανεπίσημο ταξίδι μας στην California και την Silicon Valley. Μετά τις πρώτες επαφές και σε συνέχεια των βραβείων που κερδίσαμε στο Λος Αντζελες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον αρκετών Angel investors και επενδυτών. Το επόμενο στάδιο από τα pitches και τις συναντήσεις ήταν το due diligence, το οποίο κράτησε περίπου 7 μήνες και αφορούσε business model validation, pilots και technology proof, revenue model analysis, γνωριμία με όλη την ομάδα και τον τρόπο που δουλεύει κάτω από διάφορες συνθήκες, ανάλυση στρατηγικής και ασφαλώς οικονομικά μοντέλα για cash flow positive point και expansion plans. Τα τελικά negotiations, μέχρι το term sheet, κράτησαν περίπου ένα μήνα και αυτό οδήγησε και στο επίσημο seed investment, το οποίο ήταν 250.000 δολάρια. Αυτή την στιγμή ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις για τον 2ο γύρο χρηματοδότησης και την αποτίμηση τής εταιρείας, που θα μας οδηγήσουν στη μεταφορά τής βάσης και του management στην Αμερική, κάτι που υπολογίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012, αρχές του 2013. Ο 2ος γύρος χρηματοδότησης θα ανακοινωθεί και αυτός σύντομα και θα προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, ειδικά για τους ανθρώπους/επενδυτές που θα εμπλακούν στην Intelen, από Ελλάδα και Αμερική.

netweek: Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συμμετοχή σας σε τρίτο κατά σειρά ευρωπαϊκό έργο για τα Ευφυή Δίκτυα, ένα τομέα που αποτελεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων σας. Τι περιμένετε να κερδίσετε από αυτή τη συμμετοχή σας και ποιες πιστεύετε ότι είναι οι τάσεις στα Ευφυή Δίκτυα σήμερα;
Βασίλης Νικολόπουλος: Το τρίτο ευρωπαϊκό έργο που ανακοινώσαμε, είναι από τα πιο σημαντικά έργα στα Ευφυή Δίκτυα που θα τρέξουν στην Ευρώπη τα επόμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για την πρώτη εφαρμογή μικρο-δικτύων, δηλαδή ενός απομονωμένου ηλεκτρικού δικτύου, το οποίο εξισορροπεί μόνο του τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από καταναλωτές, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως είναι τα Φωτοβολταϊκά). Η Intelen θα μετρήσει και θα διαχειριστεί περισσότερα από 200 κτίρια και περίπου 20 μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα σε πραγματικό χρόνο και θα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ζήτησης (Demand response) σε μεγάλους καταναλωτές.Η τάση αυτή την στιγμή στα Ευφυή Δίκτυα είναι ο αποκεντρωμένος έλεγχος και η ολοκλήρωση και ενσωμάτωση ενεργειακών δεδομένων από Κτίρια, ΑΠΕ, αλλά και από ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε μία ενιαία πλατφόρμα. Η Intelen κινείται στρατηγικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και στην εφαρμογή Big Data προσεγγίσεων στη μέτρηση και διαχείριση ενεργειακών δεδομένων από πολλές πηγές.

netweek: Πόσο σημαντικό είναι το cloud για εσάς. Ποια ενεργειακά προϊόντα έχετε αναπτύξει για το cloud;
Βασίλης Νικολόπουλος: Η έννοια του cloud είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς όλα μας τα προϊόντα ακολουθούν την IaaS (Infrastructure as a Service) προσέγγιση. Οι υπηρεσίες είναι πολύ απαιτητικές, δεδομένου ότι διαχειριζόμαστε σε πραγματικό χρόνο terabytes ενεργειακής πληροφορίας που προέρχεται από διεσπαρμένους ενεργειακούς μετρητές, καθώς και εξωγενή δεδομένα (κλιματικά, κτιριακά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα, alerts, κ.λπ.). Επίσης, η έννοια του privacy και της ασφάλειας δεδομένων είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού τα ενεργειακά δεδομένα θεωρούνται προσωπικά και ακολουθούμε όλες τις παγκόσμιες προδιαγραφές ασφαλείας (ISO 27001). Αυτή την στιγμή η διαχείριση και ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων γίνονται αποκλειστικά στο private cloud μας, και όλοι οι ειδικοί αλγόριθμοι ανάλυσης χρησιμοποιούν τις τελευταίες τεχνολογικές προσεγγίσεις για το stream data analytics.

netweek: Το μέλλον ανήκει στην ενέργεια και στη βέλτιστη εξοικονόμησή της. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σας όσον αφορά αυτό το θέμα;
Βασίλης Νικολόπουλος:
Η εξοικονόμηση ενέργειας και οι υπηρεσίες που την πλαισιώνουν αλλάζουν με εντυπωσιακό ρυθμό. Η αγορά της εξοικονόμησης και της κτιριακής ενεργειακής διαχείρισης θα ξεπεράσει τα 85 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και η σύνδεση των κτιρίων και των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στο cloud είναι μία μεγάλη προτεραιότητα. Είναι μία αγορά που μάς ενδιαφέρει κι εμπλεκόμαστε ενεργά κι έχουμε στρατηγικά πλάνα μέχρι το 2015. Η εταιρεία ήδη επενδύει στο λεγόμενο Internet of Thing (IPv6) και τις εφαρμογές του στη μέτρηση και διαχείριση δεδομένων, ενώ σύντομα θα ανακοινώσουμε την έναρξη επενδύσεων σε αυτοματισμούς και αυτόματη διαχείριση ζήτησης (Auto-DR).

Μέσα στο 2013 θα τελειοποιήσουμε εφαρμογές game mechanics και διαχείρισης ζήτησης και ευθύς αμέσως θα μπούμε στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (διαχείριση μετρήσεων και υπηρεσιών φόρτισης) καθώς και στην αγορά της διαχείρισης νερού (water management). Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου cloud συστήματος διαχείρισης δεδομένων (Big Data) από το σύνολο των παικτών που λαμβάνουν μέρος σε ένα ενεργειακό Ευφυές Δίκτυο (Κτίρια, ΑΠΕ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νερό, φ. αέριο). Το πλάνο μας είναι συγκεκριμένο, υπάρχει μεγάλο όραμα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, δημιουργώντας μεγάλες επιτυχίες από Ελληνες επιστήμονες.