Η Intracom Holdings παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις κατά 12,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2009, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 260,8 εκατ. ευρώ από 231 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2008.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ από ζημιές 25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Τέλος, τα καθαρά κέρδη (EΑTAM) έφτασαν τα 10,5 εκατ. ευρώ από -27,4 εκατ. ευρώ.