Ο Γιάννης Δελής, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας Ομίλου, Κίνησης Κεφαλαίων & Κεντρικών Εργασιών Τράπεζας Πειραιώς, μιλάει στο netweek για την καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας στο τραπεζικό σύστημα, για τις σημαντικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς στην καινοτομία και στην Πληροφορική, αναλύοντας, παράλληλα, το ρόλο ενός CIO σε ένα μεγάλο τραπεζικό οργανισμό, όπως και τις προοπτικές εξέλιξης των CIOs στο μέλλον.

netweek: Ποιος είναι ο ρόλος σας ως Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς;

Γιάννης Δελής: Ένας CIO σήμερα οφείλει να φροντίζει για την κατάλληλη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος της επιχείρησής του. Αυτό γίνεται με πολλαπλούς τρόπους. Αφενός πρέπει να φροντίζει για την εισαγωγή και χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, η οποία θα βοηθήσει την επιχείρηση στην αποτελεσματικότερη αλλά και οικονομικότερη λειτουργία της, αφετέρου θα πρέπει να ανιχνεύει πώς η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων μπορεί να βελτιώσει ή και να διαφοροποιήσει το προσφερόμενο προϊόν / υπηρεσία προς τους πελάτες της. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία όλης της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας. Ειδικά στον τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μια τράπεζα είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός, ο οποίος εξειδικεύεται στη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφορίας.

Ασχολείται, δηλαδή, με το αντίκρισμα (matching) της ζήτησης χρηματικών πόρων με την αντίστοιχη προσφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καταθέτες εκφράζουν την προσφορά και οι δανειολήπτες τη ζήτηση. Όμως, οι ανάγκες των καταθετών καθώς και οι σχετικές παράμετροι που την εκφράζουν, διαφέρουν από τις αντίστοιχες των δανειοληπτών. Οι χρονικές διάρκειες, τα ποσά, τα επιτόκια, τα νομίσματα είναι διαφορετικά. Ταυτόχρονα και τα δύο μέρη απαιτούν την ύπαρξη ενός ενδιάμεσου, ο οποίος θα εγγυηθεί την εκπλήρωση και την ικανοποίηση των αναγκών της κάθε πλευράς.

Προκειμένου μια τράπεζα να είναι σε θέση να ικανοποιήσει με επιτυχία το ρόλο της, είναι υποχρεωμένη να γνωρίζει με συστηματικότητα την προσφορά και τη ζήτηση, να μπορεί να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντισυμβαλλόμενων, αλλά και να μπορεί να εκτιμήσει τους κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν, είτε λόγω μεταβλητότητας των αγορών, είτε λόγω ειδικών συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά κάποιου μέρους. Τελικά, δε, η τράπεζα καλείται να τυποποιήσει και να προσφέρει στη μορφή προϊόντος τις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες της και στις δύο πλευρές, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμολόγηση, ευέλικτη και αξιόπιστη δομή. Η παραπάνω «επιλεκτική» παρουσίαση, της τραπεζικής λειτουργίας (υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές του τραπεζικού έργου), κάνει φανερό ότι η χρήση εξελιγμένων συστημάτων Πληροφορικής είναι πολύ σημαντική στις τράπεζες και ότι μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους εξαρτάται από την τεχνολογική υποδομή τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι, διεθνώς, οι τομείς της οικονομίας στους οποίους πραγματοποιούνται οι μεγαλύτερες επενδύσεις τεχνολογίας Πληροφορικής, είναι ο τραπεζικός χώρος και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα οι τράπεζες διέθεταν προηγμένα συστήματα (Online, Remote banking κ.λπ.), πολύ πριν από άλλους τομείς συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου. Στην Τράπεζα Πειραιώς η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας έχει την ευθύνη για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του πλαισίου εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από όλες τις μονάδες της τράπεζας, καθώς επίσης και το σχεδιασμό της υποδομής (infrastructure) πάνω στην οποία εδράζεται το λογισμικό, ώστε να λειτουργεί αξιόπιστα, αποδοτικά, αλλά και με ασφάλεια.

Σε διαρκή επικοινωνία με την υπόλοιπη τράπεζα, κατανοούμε τις ανάγκες τους αλλά και το έργο τους, και φροντίζουμε να παρέχουμε τις κατάλληλες Πληροφοριακές υπηρεσίες, επιλέγοντας είτε από διεθνώς διαθέσιμες και αποδεδειγμένες λύσεις, είτε πολλές φορές αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την ευθύνη υλοποίησης. Η μονάδα Ανάπτυξης Συστημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής της τράπεζας Πειραιώς διαθέτει μια πολύ δυνατή ομάδα προγραμματιστών με δυναμικότητα αντίστοιχη ενός μεγάλου Software House, ενώ, παράλληλα, φροντίζει να διαθέτει ένα διαρκώς αυξανόμενο και βελτιούμενο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι την επικουρούν στο έργο της.

Επίσης, στον χώρο των IT Operations έχουμε μια ισχυρή, αφοσιωμένη ομάδα από system engineers, telecoms engineers, αλλά και χειριστών, οι οποίοι φροντίζουν για την εκμετάλλευση και λειτουργία των πλέον σύγχρονων υποδομών. Σημειώνω ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το μοναδικό Data Center σε όλη τη Βαλκανική χερσόνησο, που είναι πιστοποιημένο από το Uptime Institute με το βαθμό Tier 4. Πέραν των υπόλοιπων καθηκόντων του, ο επικεφαλής της Πληροφορικής σε μια τράπεζα, πρέπει να φροντίζει για τη σωστή στελέχωση της μονάδας του, αλλά και για την αρμονική συνεργασία μεταξύ των στελεχών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοτικότητα μιας ομάδας ειδικών Πληροφορικής παρουσιάζει αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες που δεν συναντώνται σε άλλες ομάδες εργαζομένων.

Έτσι χαρακτηρίζεται, για παράδειγμα, από την ασύμμετρη σχέση μεταξύ αριθμού εργαζομένων και παραγόμενου έργου. Ένας καλός προγραμματιστής μπορεί να έχει παραγωγικότητα ίση με 10 ή περισσότερους μέτριους. Μια μικρή, αλλά αρμονικά συνεργαζόμενη και κατάλληλα εμπνευσμένη ομάδα, μπορεί να αποδίδει πολύ καλύτερα από μεγάλες ομάδες. Το κλίμα δημιουργικότητας, αλλά και υπερηφάνειας για το παραγόμενο έργο, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο σημαντικότερο κίνητρο για τους εργαζόμενους (ασφάλεια εργασίας, αμοιβές κ.λπ.). Η επιτυχία ενός Manager Πληροφορικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη που εμπνέει τους συνεργάτες τους, αλλά και από την ικανότητά του να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει το ταλέντο.

netweek: Σε ποιες τεχνολογίες πιστεύετε ότι πρέπει να επενδύσει μια τράπεζα σήμερα;

Γιάννης Δελής: Πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία μιας τράπεζας είναι ο βαθμός αξιοπιστίας της. Αυτή κρίνεται αφενός από τον τρόπο που λειτουργεί εσωτερικά, αφετέρου στο τρόπο που συναλλάσσεται με τους πελάτες της. Προηγουμένως ανάπτυξα σε ένα βαθμό πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία στην καθημερινή λειτουργία μιας τράπεζας, αλλά και όσον αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα της. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τις τράπεζες να αναζητούν συνεχώς λύσεις, παρατηρώντας διαρκώς τις σύγχρονες εξελίξεις. Είναι, όμως, απαραίτητο να αποφεύγουν τη χρήση τεχνολογιών, οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ωριμότητας και μπορεί, αν χρησιμοποιηθούν, να θέσουν σε δοκιμασία το αίσθημα αξιοπιστίας της τράπεζας.

Πρέπει, λοιπόν, συνεχώς να πειραματιζόμαστε με τα νέα δεδομένα της επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και να προχωρούμε σε εφαρμογή εκείνων μόνο των τεχνολογιών που είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα δημιουργήσουν δυσλειτουργίες, αφού το τίμημα μιας αποτυχίας μπορεί να είναι έως και καταστροφικό για τη φήμη του οργανισμού. Οι τεχνολογίες που εμείς στη Τράπεζα Πειραιώς θεωρούμε ότι έχουν, πλέον, φτάσει σε καλό βαθμό ωριμότητας είναι αρκετές, για λόγους όμως συντομίας θα αναφερθώ σε μερικές μόνο.

Τεχνολογίες Big Data Analytics και ιδιαίτερα η πλατφόρμα Hadoop συνοδευόμενη από abstraction layers και εφαρμοστικά περιβάλλοντα που πλέον διατίθενται στην αγορά από μεγάλες και σοβαρές εταιρείες Πληροφορικής, όπως η Oracle, IBM, EMC κλπ, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών γίνεται όλο και σημαντικότερη, αφού ο ρυθμός με τον οποίο οι τράπεζες συσσωρεύουν δεδομένα είναι, πλέον, καταιγιστικός. Στη Τράπεζά μας τα αποθηκευμένα δεδομένα μετριώνται πλέον σε Petabytes (χιλιάδες Terabytes). Σκεφτείτε ότι έχουμε μια πελατειακή βάση αρκετών εκατομμυρίων σε πλήθος, με πολλαπλές σχέσεις με τη τράπεζα, η κάθε σχέση από τις οποίες παράγει σημαντικό αριθμό συναλλαγών.

Πολλά, δε, από τα δεδομένα είναι αδόμητα (unstructured) όπως διάφορες περιγραφές, κείμενα, scanned documents κ.λπ. Η αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής είναι σημαντικότατη, ώστε να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά των πελατών μας, προκειμένου αφενός να εκτιμήσουμε τους σχετικούς κινδύνους και αφετέρου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να απευθύνονται με μεγαλύτερη στόχευση και ακρίβεια στις πραγματικές ανάγκες τους. Θεωρούμε, επίσης, ότι πλέον έχουν ωριμάσει τεχνολογίες e-signature, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγάλους οργανισμούς όπως οι τράπεζες, αφού προσφέρουν λύση σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Συγκεκριμένα, καλούμαστε να διαχειριστούμε ένα ακραία μεγάλο πλήθος από συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποίες διέπουν νομικά τις σχέσεις της τράπεζας με τους πελάτες της, αλλά και το δίκτυο συνεργατών της. Ο παραδοσιακός τρόπος φυσικής υπογραφής κειμένων (σε δύο ή περισσότερα αντίγραφα) δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, αφού πρέπει να αποθηκεύονται τα έγγραφα φυσικά, με τρόπο όμως που να είναι σχετικά εύκολα αναζητήσιμα (σχεδόν αδύνατο), γεγονός όμως που δημιουργεί μεγάλο κόστος στη λειτουργία της τράπεζας (εκτύπωση, scanning, κατηγοριοποίηση και εξαγωγή μετά δεδομένων, ανθρώπινη απασχόληση και λάθη, φυσική φύλαξη και χώροι κ.λπ.).

Ταυτόχρονα, καθιστούν δύσκολη τη σύναψη τραπεζικών συμφωνιών / συμβάσεων μέσα από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως είναι το Internet, αναγκάζοντας τους πελάτες των τραπεζών να δαπανούν χρόνο και χρήμα, επισκεπτόμενοι τα καταστήματα. H χρήση λύσεων ε-Signature, αλλά και ψηφιακών υπογραφών, είναι πλέον εφικτή και αποδεκτή από μεγάλο μέρος των Ελλήνων, ενώ είναι πλέον και νομικά κατοχυρωμένη. Μια τεχνολογία στην οποία αξίζει ιδιαίτερη αναφορά, είναι αυτή των νευρωνικών δικτύων. Αν και δεν πρόκειται για κάποια πολύ πρόσφατη εξέλιξη της επιστήμης, εντούτοις έχει κατακτήσει πλέον σημαντικό βαθμό ωριμότητας και υπάρχουν στην αγορά αρκετά συστήματα που διευκολύνουν τη χρήση της. Στις τράπεζες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δώσει λύσεις στις περιοχές των Fraud Management, Forecasting αλλά και Cash Management.

Τέλος τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο οι τράπεζες έχουν αρχίσει και εξετάζουν με σοβαρότητα τις τεχνολογίες εκείνες που δημιουργήθηκαν προκειμένου να υποστηρίξουν τη δημιουργία και χρήση των λεγόμενων crypto-currencies, όπως είναι το bitcoin. Φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τεχνολογία του αποκεντρωμένου ledger όπως αυτό υλοποιείται με το blockchain, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να έχει εφαρμογή στο χώρο των πληρωμών, αλλά και στο χώρο του trading.


netweek: Ποια είναι η άποψή σας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές;

Γιάννης Δελής: Ο χώρος της κίνησης κεφαλαίων ανήκει παραδοσιακά στο κύριο αντικείμενο τραπεζικών εργασιών. Τα πρώτα οργανωμένα συστήματα πληρωμών δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία των τραπεζών. Μπορούμε να αναφέρουμε τα παραδοσιακά wire transfers που εκτελούνταν με χρήση μέσων όπως telex, τα συστήματα τραπεζικών επιταγών κ.ο.κ. Σημαντικότατο, βεβαίως, και απολύτως απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος πληρωμών, είναι η ύπαρξη έγκυρου και ασφαλούς μηχανισμού εκκαθάρισης, όπως είναι οι σχέσεις ανταπόκρισης που έχουν αναπτύξει οι τράπεζες. Τα σύγχρονα μέσα διόδευσης και εκκαθάρισης πληρωμών, όπως είναι το Swift, τα διάφορα συστήματα RTGS, αλλά και τα τοπικά συστήματα διακανονισμού συναλλαγών, όπως είναι στην Ελλάδα το ΔΙΑΣ, έχουν δημιουργηθεί από τις τράπεζες. Ακόμα και συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών όπως οι EuroPay, VISA, Mastercard αποδέχονται ως μέλη μόνο τράπεζες και, μόνο πρόσφατα, Payment Institutions.

Κατά συνέπεια οι βασικές υποδομές πάνω στις οποίες λειτουργούν τα συστήματα πληρωμών τα διαχειρίζονται οι τράπεζες και στηρίζονται στη συνεργασία που αναπτύσσουν οι τράπεζες μεταξύ τους. Έχουν βεβαίως αναπτυχθεί και συστήματα πληρωμών τα οποία λειτουργούν από μη τραπεζικούς οργανισμούς, όπως οι Western Union, Moneygram, Ria κ.λπ. Όμως και αυτά ακόμη στηρίζονται στον κορμό τους σε διατραπεζικές πληρωμές και «πατούν» πάνω στα συστήματα πληρωμών των τραπεζών. Τελευταία υπάρχει μεγάλο κύμα από εταιρείες που δημιουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες που απευθύνονται στο κοινό και έχουν σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών οι οποίες είναι εύχρηστες, βολικές και οικονομικές. Χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως Mobile Apps, Social Media κλπ, όμως, τελικά, όλες οι εντολές που καταχωρούνται καταλήγουν σε διόδευση μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Το χαμηλό κόστος των λύσεων αυτών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές διαπραγματεύονται οικονομικές τιμές με τις τράπεζες, εκμεταλλευόμενες τον όγκο εργασιών τους. Αν και οι εταιρείες αυτές διαφημίζονται ως ανταγωνίστριες των τραπεζών, στηρίζουν τη λειτουργία τους στις τράπεζες. Ο ανταγωνισμός, δε, που δημιουργείται με τη χρήση της τεχνολογίας, ωφελεί μακροπρόθεσμα τις τράπεζες αφού τις αναγκάζει να βελτιώνουν και εκείνες με τη σειρά τους τα σχετικά προϊόντα, ενώ, ταυτόχρονα, υποχρεώνονται να επανεξετάζουν τις διαδικασίες τους και το κόστος τους. Αυτοί δε που σίγουρα κερδίζουν είναι, φυσικά, οι πελάτες τους.

Μια πραγματική απειλή στο χώρο αυτό, φάνηκε, προς στιγμή, ότι μπορεί να δημιουργηθεί από τα crypto currencies, τα οποία δεν απαιτούν την παρέμβαση του τραπεζικού συστήματος προκειμένου να λειτουργήσουν, ενώ, ταυτόχρονα, μπορούν να προσφέρουν το πλεονέκτημα της πραγματικής ανωνυμίας. Το γεγονός όμως ότι η αξία τους (ισοτιμία με πραγματικά νομίσματα) εξαρτάται από την ταχύτητα διάδοσής τους και επηρεάζεται, δε, σημαντικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν τα νομίσματα αυτά δύσκολα στη χρήση και τους πολίτες επιφυλακτικούς.

netweek: Σε ποια projects δίνετε προτεραιότητα;

Γιάννης Δελής: Tα projects στα οποία δίνουμε προτεραιότητα είναι αυτά της διαχείρισης κινδύνου τα οποία είναι πλέον, λόγω των συνθήκων μεγάλης μεταβλητότητας της αγοράς, σημαντικότατα για τη λειτουργία των τραπεζών. Επίσης μεγάλη προτεραιότητα έχουν τα συστήματα compliance και reporting, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τις ελεγκτικές αρχές των τραπεζών. Στην Τράπεζα Πειραιώς θεωρούμε, επίσης, ότι μεγάλη προτεραιότητα έχουν τα συστήματα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας και συμβάλουν στη θετική εμπειρία τους όταν συναλλάσσονται με την τράπεζα.

Εξαιτείας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και ειδικά με την επιβολή των Capital Controls, υπάρχει σημαντική μείωση του πραγματικού τραπεζικού έργου, θεωρούμε όμως, ότι το γεγονός αυτό μας δίνει πολύτιμο χρόνο και την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα συστήματα εξυπηρέτησης, χωρίς την πίεση για παραγωγή νέων προϊόντων που θα υπήρχε κανονικά υπό διαφορετικές συνθήκες. Τέλος, σημαντική προτεραιότητα αποτελούν συστήματα Πληροφόρησης όπως BI, Customer Analytics, αλλά και συστήματα μέτρησης αποδοτικότητας όπως Transfer Pricing, Cost Allocation κ.λπ.

netweek: Τι μέτρα παίρνετε για την προστασία των δεδομένων;

Γιάννης Δελής: H αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος εξαρτάται σημαντικά από το πόσο καλά οι τράπεζες προστατεύουν τα δεδομένα τους. Ως εκ τούτου όλες οι τράπεζες επενδύουν στην προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει ένα τμήμα 20-25 ανθρώπων, με αποκλειστικό αντικείμενο την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εμάς, επενδύουμε σε ό,τι τεχνολογία υπάρχει και βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση. Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις τελευταίες απειλές που εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, εξετάζουμε πόσο προστατευμένοι είμαστε από αυτές και έχουμε αναπτύξει μια σειρά από δικλείδες και διαδικασίες, ώστε όχι μόνο να προστατευόμαστε, αλλά και να αντιδράμε ταχύτατα σε οποιοδήποτε συμβάν. Η άμεση αντίδραση είναι σημαντική ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις.

netweek: Πόσο σημαντική είναι η καινοτομία για εσάς;

Γιάννης Δελής: Η καινοτομία είναι πολύ σημαντική για όλους τους οργανισμούς και φυσικά και τις τράπεζες. Σε μια εποχή που η τεχνολογία οδηγεί τις εξελίξεις της οικονομίας και το επιχειρείν, όποιος έχει το πλεονέκτημα καινοτομίας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισμού. Κατά καιρούς έχουμε αναπτύξει διάφορα καινοτόμα προϊόντα στην Τράπεζα Πειραιώς. Όπως ήταν η υπηρεσία «Λεφτά στο λεπτό», όπου μέσα από μια εφαρμογή mobile μπορούσε κανείς να μεταφέρει λεφτά σε άλλους, χωρίς κατ’ ανάγκη αυτοί να είναι πελάτες της τράπεζας.

Ένα άλλο παράδειγμα ήταν μια ειδική συσκευή που αναπτύξαμε για να καταπολεμήσουμε τις ουρές που δημιουργούνταν στα καταστήματα, στα τέλη ή αρχές του μήνα, για την ενημέρωση των βιβλιαρίων. Αυτή η συσκευή είναι self-service, δεν έχει κουμπιά πάνω της, παρά μόνο μια οθόνη που απεικονίζει πληροφορίες. Η πρωτοτυπία της οφείλεται στη απλότητά της και στην ευκολία χρήσης της. Την εγκαταστήσαμε στα καταστήματα και έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους πελάτες μας, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τις ουρές αναμονής και τους χρόνους εξυπηρέτησης.

netweek: Με τι κριτήρια στελεχώνετε την ομάδα σας; Σε ποια skills δίνετε προτεραιότητα;

Γιάννης Δελής: Καταρχάς, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις καλές ακαδημαϊκές σπουδές. Θεωρούμε ότι αποδεικνύουν την έμπρακτη επένδυση ενός υποψηφίου στον εαυτό του και σε αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και το αγαπάει. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουν ότι υπάρχει το θεωρητικό εκείνο υπόβαθρο που θα κάνει το υποψήφιο ικανό να προσαρμόζεται στις συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές της τεχνολογίας. Μεγάλη, επίσης, σημασία δίνουμε σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα ευνοήσουν τη συνεργασία σε ομάδες. Έτσι χαρακτηριστικά όπως η ευγένεια, η ευθύτητα, η υπευθυνότητα και η προσήλωση στη λεπτομέρεια αξιολογούνται με βαρύτητα. Τέλος, φυσικά έχει σημασία και η προϋπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από καλές συστάσεις.

netweek: Πώς βλέπετε τον ρόλο του CIO σήμερα και πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί στο μέλλον;

Γιάννης Δελής: Ο CIO οφείλει να καταλαβαίνει πολύ καλά το αντικείμενο της εταιρείας του. Να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που την κάνει ανταγωνιστική ή όχι. Για να πετύχει στο ρόλο του πρέπει να έχει τις ίδιες αγωνίες με τον CEO και τον CFO, και να τις μοιράζεται μαζί τους, να συνειδητοποιεί γιατί πρέπει να επιτευχθούν οι κρίσιμοι στόχοι που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής του. Χρειάζεται, επίσης, να γνωρίζει όλες τις τεχνολογίες που κυκλοφορούν στην αγορά και πώς μπορεί να τις υιοθετήσει ή να τις εφαρμόσει, προσαρμόζοντάς τες όμως στη δική του επιχείρηση, κάνοντας πραγματικότητα την έννοια του business technology.

Ο ρόλος του CIO -ανεξάρτητα του πώς θα λέγεται στο μέλλον- θα συνεχίσει να υπάρχει και θα ισχυροποιείται. Είναι πιθανό, επίσης, να «σπάσει» στα δύο, αν «βαρύνει» με πολλές αρμοδιότητες, δημιουργώντας άλλους ρόλους, όπως είναι αυτός του Digital Banking Director. Εκτιμώ, επίσης, ότι θα συρρικνώνεται συνεχώς το operational κομμάτι, λόγω των υπηρεσιών outsourcing που θα προσφέρονται μέσω cloud. Tέλος κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στο γενικότερο αναπτυξιακό ρόλο της Πληροφορικής στη χώρα μας. Αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, που ως χώρα δεν έχει τα κεφάλαια για επενδύσεις σε βαριά βιομηχανία. Η Πληροφορική -και ειδικά το λογισμικό- διαθέτει το μεγάλο πλεονέκτημα να μην απαιτεί επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, αλλά εντάσεως εργασίας.

Στην Ελλάδα διαθέτουμε ένα πολύ αξιόλογο εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι υποαπασχολούμενο και διαθέσιμο. Το, δε, παλιό πρόβλημα πρόσβασης σε μεγάλες αγορές έχει αρχίσει και λύνεται, κυρίως μέσω της ύπαρξης διαφόρων application stores, όπως το Apple Store και το Google Play, τα οποία δίνουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις παγκόσμιες αγορές και ελαχιστοποιούν την ανάγκη επένδυσης σε δίκτυα πωλήσεων.