Να μπει κάπου και το logo του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (το έχουμε από το ένθετο που είχαμε κάνει για τους ΟΤΑ).

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας / Επιμέλεια: Χριστίνα Ροζάκη / [email protected] 

Στην πραγματικότητα, τα επίπεδα ήταν ανάμεσα στα χαμηλότερα της σύγχρονης ιστορίας. Εξετάζοντας τους κλάδους της Βιομηχανίας, του Λιανικού Εμπορίου και των Υπηρεσιών, ο δείκτης οικονομικού κλίματος συμπεριέλαβε και την άποψη των καταναλωτών, καταφέρνοντας έτσι να αποτυπώσει, αφενός τις παρούσες συνθήκες οικονομικής δραστηριότητας, και αφετέρου τις εκτιμήσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις για το άμεσο μέλλον και για την εξέλιξη στον συγκεκριμένο τομέα τους, τους επόμενους μήνες.

Το οικονομικό κλίμα
Τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα προήλθαν από το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αφορούν το 4ο τρίμηνο του 2009. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος διαμορφώθηκε στις 73,7 μονάδες κατά μέσο όρο για το 4ο τρίμηνο, ενώ το 3ο τρίμηνο ήταν στις 95,6. Σύμφωνα με την έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, οι τομείς των Υπηρεσιών και του Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ είναι αυτοί που συμβάλλουν κυριότερα στην έντονη επιδείνωση.

Κάτι που επηρεάζει τις διαθέσεις όσο και τις προβλέψεις: οι εκτιμήσεις για την πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ΤΠΕ παραμένουν αρνητικές, ενώ ήδη σημειώνεται σημαντική υποχώρηση της παρούσας ζήτησης. Αντίστοιχη διάθεση παρουσιάζεται και στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις σύμφωνα με τις τρέχουσες πωλήσεις ρέπουν προς μια καθοδική πορεία, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, στον κλάδο των ΤΠΕ, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών δεν έχει αλλάξει, καθώς παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτό του προηγούμενου τριμήνου.

Σύμφωνα με την ΙΟΒΕ, στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην Ευρωζώνη έχει σημειωθεί μια μικρή ανάκαμψη των δεικτών του οικονομικού κλίματος. Εν αντιθέσει, οι όροι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στη χώρα μας δείχνουν να επηρεάζουν έντονα το κλίμα. Το 3ο τρίμηνο του ’09, σημειώθηκαν κάποιες θετικές προοπτικές.

Σε ελάχιστο διάστημα, όμως, αυτό ανατράπηκε, τονίζοντας το αρνητικό κλίμα που χαρακτηρίζει την οικονομική δραστηριότητα στον τομέα ΤΠΕ τους τελευταίους μήνες. Αφού ανακοινώθηκαν τα αρνητικά νέα και τα αυστηρά μέτρα για την Ελλάδα, οι δυσμενείς επιπτώσεις έδειξαν να αναλαμβάνουν τα ηνία σε αυτή την κρίση.


Προσδοκίες για τις υπηρεσίες ΤΠΕ
Οι διαφορές που σημειώθηκαν από το ένα τρίμηνο στο επόμενο είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες. Ενώ το 3ο τρίμηνο, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ ήταν στις 101,7 μονάδες, στο κλείσιμο του 4ου τριμήνου, είχαν φτάσει τις 75,2, γράφοντας ιστορία στα χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, μειώθηκαν περισσότερο και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση, συγκριτικά με εκείνη των προηγούμενων τριμήνων. Τα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας των επιχειρήσεων έχουν υποχωρήσει παντού. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, όλα αυτά οφείλονται στην τεράστια μείωση της τρέχουσας ζήτησης, που κατ’ επέκταση επηρεάζει αρνητικά τις προβλέψεις και επομένως, υποδαυλίζει την εξέλιξη που προβλεπόταν εξίσου αρνητική.

 2008
 Α’ τρίμηνο  Β’ τρίμηνο  Γ’ τρίμηνο  Δ’ τρίμηνο
 Βελτιώθηκε (+)  37  32  35  22
 Αμετάβλητη (=)  59  63  59  63
 Επιδεινώθηκε (-)  4  5  6  15
 Διαφορά (+/-)  33  26  29  7
 2009
 Α’ τρίμηνο  Β’ τρίμηνο  Γ’ τρίμηνο  Δ’ τρίμηνο
 Βελτιώθηκε (+)  14  32  14  21
 Αμετάβλητη (=)  62  37  62  43
 Επιδεινώθηκε (-)  24  31  25  66
 Διαφορά (+/-)  -9  1  -11  -15

Η ζήτηση τους προσεχείς 3 μήνες
(ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με απασχόληση)

 2008
 Α’ τρίμηνο  Β’ τρίμηνο  Γ’ τρίμηνο  Δ’ τρίμηνο
 Θα αυξηθεί (+)  41  48  32  24
 Θα μείνει αμετάβλητη (=)  57  48  61  56
 Θα μειωθεί (-)  2  4  7  20
 Διαφορά (+/-)  39  45  25  4
 2009
 Α’ τρίμηνο  Β’ τρίμηνο  Γ’ τρίμηνο  Δ’ τρίμηνο
 Θα αυξηθεί (+)  20  38  50  14
 Θα μείνει αμετάβλητη (=)  52  31  32  43
 Θα μειωθεί (-)  28  31  18  43
 Διαφορά (+/-)  -8  7  32  -29

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου, οι προσδοκίες μοιάζουν πολύ μακρινές, ιδίως όταν η επίδοση του τομέα των υπηρεσιών ήδη εμφάνισε οριακή πτώση. Τα καλά νέα, ωστόσο, είναι ότι για πρώτη φορά μετά από μια τριετία, το σύνολο του τομέα των υπηρεσιών διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα των υπηρεσιών ΤΠΕ.


Προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο ΤΠΕ
Αντίστοιχη υποχώρηση των προσδοκιών διαπιστώθηκε και στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, στο 4ο τρίμηνο ο δείκτης υποχώρησε στις 67 μονάδες, ενώ στο 3ο τρίμηνο ήταν στις 95,6. Με τις τρέχουσες πωλήσεις να περιορίζονται όλο και περισσότερο, οι προοπτικές για την αύξησή τους μοιάζουν με αφελείς εικασίες.

Ωστόσο, θα τολμούσαμε ίσως να το φανταστούμε, μιας και το 3ο τρίμηνο ήταν εξαιρετικά θετικές – ίσως ξαναγίνει μια μεγάλη ανατροπή; Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις έχουν σημειώσει μείωση, όπως και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις των επόμενων μηνών. Τα αποθέματα, όμως, παραμένουν σε γνώριμα επίπεδα.

Σύμφωνα, μάλιστα με την ΙΟΒΕ, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 3ου τριμήνου, ενώ, λόγω της τεράστιας ύφεσης στο λιανεμπόριο ΤΠΕ, ο συνολικός δείκτης είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Προσδοκίες στη βιομηχανία ΤΠΕ
Ο ένας τομέας που δεν δείχνει να έχει σημειώσει μεγάλες μεταβολές, συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο, είναι αυτός της Βιομηχανίας ΤΠΕ. Για το 4ο τρίμηνο ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 72,9 μονάδες, από τις 72,3 πρωτύτερα. Στο σύνολό τους, οι επιχειρήσεις σημείωσαν ένα κανονικό, σύνηθες επίπεδο για την εποχή όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων, προβλέποντας, όμως, ότι η παραγωγή δεν θα αλλάξει τους επόμενους μήνες. Οπως τονίζει η ΙΟΒΕ, παρά την επιδείνωση των προσδοκιών για τη Βιομηχανία, ο αντίστοιχος δείκτης βρίσκεται οριακά σε υψηλότερα επίπεδα από τον δείκτη κλίματος των επιχειρήσεων μεταποίησης ΤΠΕ.