Η Samsung Electronics ανακοίνωσε έσοδα της τάξης των 56,06 τρις. won Κορέας, σε ενοποιημένη βάση για το δ’ τρίμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 8,84 τρις. won, αυξημένα κατά 10%, ενώ το ενοποιημένο καθαρό κέρδος ήταν 7,04 τρις. won. Το συνολικό λειτουργικό κέρδος για το 2012 έφτασε τα 2,05 τρις. won σε έσοδα 201,10 τρις.

Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα του τριμήνου είχε η κατηγορία της κινητής τηλεφωνίας, που συγκέντρωσε έσοδα τριμήνου 27,23 τρις., σημειώνοντας άνοδο 4%. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη για πληροφορική και κινητή τηλεφωνία ήταν 5,44 τρις. σε έσοδα 31,32 τρισ.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Ειδών Ευρείας Κατανάλωσης (Consumer Electronics Division) – που περιλαμβάνει τα τμήματα Visual Display και Digital Appliances – δημοσίευσε έσοδα 13,95 τρις, αυξημένα κατά 20%. Τα λειτουργικά κέρδη των 740 δις Won σημείωσαν αύξηση 87% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και αύξηση σε ετήσια βάση.

Από πλευράς τομέα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, η ζήτηση για PC DRAM παρέμεινε χαμηλή αλλά η ανάπτυξη των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι servers και mobile DRAM ήταν συνεχής. Ο τομέας ημιαγωγών έκλεισε με κέρδη.