Σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση της Altec Telecoms και την επίδραση αυτής στην λειτουργία του έργου "Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ''ΣΥΖΕΥΞΙΣ''" για την περιοχή της Αθήνας (Νησίδα 1), η ΚτΠ Α.Ε. σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του δικτύου.

“Εφαρμόζεται ήδη η τεχνική λύση, η οποία έχει έγκαιρα σχεδιαστεί με οργανωμένο τρόπο. Στο πλαίσιο της λύσης αυτής, το δίκτυο παρέχει τις υπηρεσίες του κανονικά σε όλους τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που συμμετέχουν σε αυτό και δεν αντιμετωπίζει κανένα τεχνικό πρόβλημα”.