Η Υπουργός Τουρισμού, Ελένα Κουντουρά, παρουσίασε, στο πλαίσιο της ομιλίας της στο 2ο ετήσιο συνέδριο Smart Cities- Digital Citizens, το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ψηφιακή στρατηγική στον τουρισμό.

Οι τέσσερις κεντρικοί άξονες της ψηφιακής πολιτικής στον τουρισμό, σύμφωνα με την Υπουργό, αφορούν τις ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών και σύγχρονης τεχνολογίας στις διαδικασίες και συναλλαγές του Υπουργείου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, τη δημιουργία ενός ολικού συστήματος συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων από το Internet σχετικά με το ελληνικό τουρισμό, την ψηφιακή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών για τη διεθνή προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.