Η International Data Corporation (IDC), εταιρεία παγκόσμιων ερευνών στον κλάδο της Πληροφορικής και η Microsoft δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μίας παγκόσμιας έρευνας για την εκτίμηση της συνεισφοράς του κλάδου της Πληροφορικής στις κατά τόπους οικονομίες.

Η μελέτη της IDC, που ανατέθηκε από τη Microsoft, εξετάζει τη συνεισφορά της Πληροφορικής στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής, στην απασχόληση στον τομέα του λογισμικού, στη σύσταση νέων εταιρειών, στις κατά τόπους δαπάνες στον κλάδο της Πληροφορικής και στα φορολογικά έσοδα σε 52 χώρες, που αντιστοιχεί στο 98% της συνολικής παγκόσμιας δαπάνης στον κλάδο της Πληροφορικής.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα η Microsoft και το οικοσύστημα των συνεργατών της, που αποτελείται από τοπικούς συνεργάτες, πωλητές και παρόχους υπηρεσιών, συνιστούν σημαντικό καταλύτη για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, τόσο κατά τη διάρκεια της παρούσας οικονομικής δυσχέρειας, όσο και στη φάση της ανάκαμψης. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας -όσον αφορά την ελληνική αγορά- είναι ότι οι δαπάνες στον κλάδο της Πληροφορικής θα ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 και αναμένεται να αυξηθούν σε 3 δισ. ευρώ έως το 2013 με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5%.

Έως το 2013 η Πληροφορική ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί από 1% σε 1,2%. Ακόμα, η αγορά της Πληροφορικής θα συμβάλει στη δημιουργία σχεδόν 350 νέων επιχειρήσεων και 10.000 νέων θέσεων εργασίας ανάμεσα στα τέλη του 2009 και στα τέλη του 2013. Η πλειοψηφία των νέων εταιρειών θα είναι μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας θα είναι θέσεις που απαιτούν υψηλά προσόντα. Το 2009 οι τοπικοί συνεργάτες του οικοσυστήματος της Microsoft θα σημειώσουν έσοδα άνω των 1,1 δισ. ευρώ για τους ίδιους.

Για να το κάνουν αυτό, θα επενδύσουν 350 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη, μάρκετινγκ, εκπαίδευση και πωλήσεις στην οικονομία της Ελλάδας. Το οικοσύστημα της Microsoft, που αποτελείται από τοπικές εταιρείες, οι οποίες αναπτύσσουν και/ή πουλούν προϊόντα που βασίζονται σε λογισμικό της Microsoft ή διανέμουν και υποστηρίζουν τεχνικά λογισμικό της Microsoft, συνιστά καθοριστικό καταλύτη για την οικονομία κάθε χώρας όπου δραστηριοποιείται η Microsoft. Για κάθε ευρώ που κερδίζει η Microsoft το 2009, οι τοπικές εταιρίες στο εν λόγω οικοσύστημα θα κερδίσουν αντίστοιχα 11,32 ευρώ.