Το cloud computing είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, ωστόσο λιγότεροι από το 1/4 των Ευρωπαίων χρηστών υπολογιστών αναφέρουν ότι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την BSA, με τη συμμετοχή σχεδόν 4.000 χρηστών σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μόλις το 24% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές cloud, σε σύγκριση με 34% των χρηστών σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών υπολογιστών στην Ευρώπη δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι το cloud computing. Συγκεκριμένα, 65% αναφέρουν ότι «δεν έχουν ακούσει τίποτα γι’ αυτό» ή «το έχουν ακούσει μόνο ως ονομασία», ενώ μόνο το 6% δηλώνει απόλυτα εξοικειωμένο με τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εξοικείωση με το cloud computing διαφέρει σημαντικά στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με έναν στους τέσσερις χρήστες υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο (28%) και στην Ελλάδα (24%), να καταγράφουν υψηλά επίπεδα εξοικείωσης, σε σύγκριση με έναν στους δέκα χρήστες στην Πολωνία (9%) και τη Γαλλία (10%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρήση του cloud computing στην Ελλάδα και στη Ρουμανία καταγράφει πολύ υψηλό ποσοστό (39%), αρκετά υψηλότερο τόσο από τον ευρωπαϊκό, όσο και από τον διεθνή μέσο όρο. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές είναι σημαντικά χαμηλότερα, καθώς μόλις το 17% των Γερμανών, 18% των Βέλγων και 19% των Γάλλων, δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές cloud computing.

Αυτή η αντίθεση, αντανακλά μια ευρύτερη παγκόσμια τάση που καταγράφηκε στην έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι αναπτυσσόμενες αγορές εμφανίζονται να έχουν προσπεράσει πιο ώριμες αγορές με υψηλότερη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud (το λεγόμενο και «leapfrog effect»).
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, 86% των χρηστών cloud αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές cloud για προσωπική χρήση – κυρίως δε, υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν. Μόνο 29% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud για επιχειρηματικούς λόγους, παρουσιάζοντας μια μικρή υστέρηση σε σύγκριση με τους χρήστες διεθνώς, στους οποίους το αντίστοιχο ποσοστό είναι 33%. Οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές cloud στην Ευρώπη είναι το email (79%), η online επεξεργασία κειμένων (36%), η αποθήκευση εικόνων και τα online παιχνίδια (από 35%).

Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την στρατηγική cloud computing για την Ευρωπαϊκη Ενωση, ως ένα πρώτο βήμα για την παρακίνηση και την ανάπτυξη του cloud στην ενιαία αγορά. Η BSA ενθαρρύνει τους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής, να προσεγγίσουν το cloud με μια διευρυμένη, διεθνή προοπτική, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι χρήστες και πάροχοι υπηρεσιών cloud θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανάπτυξη του cloud computing διεθνώς. «Το cloud computing θα δημιουργήσει πολύ σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε λογισμικό και πόρους IT υψηλών προδιαγραφών, με πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο από ποτέ» δήλωσε ο Robert Holleyman, Πρόεδρος και CEO της BSA.

«Δυστυχώς, οι περισσότεροι χρήστες υπολογιστών στην Ευρώπη δεν κατανοούν εις βάθος το cloud computing και έτσι, δεν έχουν προχωρήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει». Και συμπληρώνει: «Για να μπορέσει να καρπωθεί όλα τα οφέλη του, η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία ψηφιακή αγορά, ενσωματωμένη στη διεθνή, ώστε να διασφαλίσει ότι οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ενωση μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα ανάμεσα στις καλύτερες υπηρεσίες cloud που είναι διαθέσιμες και ότι οι ευρωπαίοι πάροχοι cloud μπορούν να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες ανάπτυξης στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές και εκτός Ευρώπης».