Η ταχύτητα, με την οποία μια εταιρεία σήμερα παίρνει αποφάσεις, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Κάτι που δεν συμβαίνει, όπως έδειξε μία πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα της εταιρείας Netapp, η οποία διεξάχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς Vanson Bourne σε εννιά χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1.400 στρατηγικά στελέχη από εταιρείες, με δυναμικό πάνω από 250 υπαλλήλους. Σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων θα ήθελαν η εταιρεία τους να παίρνει ταχύτερα αποφάσεις. Λιγότερο από το ένα τέταρτο (22%) πιστεύει ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις μέσα στον απαιτούμενο χρόνο. Οι υπόλοιποι (88%) παραδέχθηκαν ότι οι στρατηγικές αποφάσεις δεν παίρνονται τόσο γρήγορα, όσο απαιτεί σήμερα η επιχειρηματική ανάπτυξη.

Οι περισσότεροι (52%) χρειάζονται κατά μέσο αρκετές ημέρες ή και περισσότερο για τη λήψη μίας απόφασης. Τα συνηθέστερα αποτελέσματα μιας καθυστερημένης απόφασης είναι η απώλεια δυνητικών πελατών (43%), η μείωση του τζίρου και των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων (και τα δύο έως κατά το 1/3), όπως και η απώλεια υπαρχόντων πελατών (30%). Το εντυπωσιακό συμπέρασμα, ωστόσο, της έρευνας είναι ότι αν και τα δεδομένα είναι σήμερα σημαντικά για τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, 9 στους 10 από τους ερωτηθέντες παραδέχθηκαν ότι για τις αποφάσεις τους βασίζονται περισσότερο στο ένστικτο τους, παρά στην αξιοποίηση των δεδομένων. Το ίδιο εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι το 71% απάντησε ότι δεν διαθέτει πάντα τα σωστά δεδομένα για τη λήψη μιας απόφασης.

Η έρευνα, λοιπόν, δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα δεδομένα και σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ένα κενό που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αξιοποίηση των συστημάτων ανάλυσης των δεδομένων. Πρόκειται για ένα θέμα που μπορεί να προβληματίσει το κάθε CIO, τον κάθε CEO και CFO, αφού τα δεδομένα αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Κάτι πρέπει να αλλάξει, λοιπόν, και σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά οι Διευθύνσεις Πληροφορικής.