Πεπεισμένοι ότι η καινοτομία αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την έξοδο από την κρίση, οι νέοι επιχειρηματίες συναντήθηκαν στη Σύνοδο των G8 για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουλίου στη Στρέζα της Ιταλίας.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματικών (ΟΕΣΥΝΕ) εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη σύνοδο,οργανώνοντας ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρόεδρός της, Δημήτρης Τσίγκος. Το σχέδιο ανάκαμψης που καταθέτουν οι νέοι επιχειρηματίες αφορά σε τέσσερις βασικούς άξονες δράσης.

Πρώτον, συνεργασία με τις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας καινοτόμου επιχειρηματικής στρατηγικής. Δεύτερον, οι νέοι επιχειρηματίες υπογράμμισαν τη σημασία της τεχνολογίας που δημιουργεί μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη. Τρίτον, σχετικά με την κοινωνική καινοτομία, οι νέοι επιχειρηματίες ενθαρρύνουν τη λογική της κοινωνικής υπευθυνότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Τέλος, θεωρούν την πράσινη καινοτομία ως ευκαιρία ανάπτυξης και καλούν τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν κίνητρα, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν νέες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.