Συνεκτική οικονομική στρατηγική απαιτείται ώστε η Ελλάδα να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία και καινοτομία, καθώς επίσης και μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων, σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε η Deutsche Bank, και η οποία αφορούσε το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από τους αναλυτές της γερμανικής τράπεζας, η καινοτομία θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με ευρύτερες δομικές μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, βελτίωση των ειδικότερων συνθηκών που επηρεάζουν την καινοτομία, αλλά και με μέτρα που απλοποιούν και διευκολύνουν τη δημιουργία και εγκατάσταση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Ελλάδα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της προσφέρει η διεθνής βοήθεια και να ενθαρρύνει τη διάχυση σε ολόκληρη την οικονομία των θετικών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν οι ξένες επενδύσεις. Παρόλα αυτά, η χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία, με βάση την πλέον πρόσφατη τετραμηνιαία έκθεση της Επιτροπής.

Συν τοις άλλοις, οι δομές της οικονομίας της στηρίζονται σε παραδοσιακούς τομείς παραγωγής (λ.χ. γεωργία, τουρισμός, ακτοπλοΐα), γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη μετάβαση σε μία οικονομία με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας ή υπηρεσιών έντασης γνώσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζει μεγάλες αδυναμίες σε επίπεδο καινοτομίας και αυξημένο βαθμό εξάρτησης από εισαγόμενες τεχνολογίες.

Μία από τις εγγενείς αδυναμίες, είναι οι χαμηλές -σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ- δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη, ενώ οι σημερινές δαπάνες περιορίζονται σε κλάδους, όπως των ηλεκτρονικών ειδών, των υπηρεσιών ΙΤ και των φαρμακευτικών ειδών. Τέλος, παρατηρούνται περιορισμοί στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των νέων επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης.