Το επενδυτικό κεφάλαιο της Blackstone φαίνεται να προστίθεται στην ομάδα των ενδιαφερόμενων για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Wind Hellas.

Οι Αμερικανοί συμμετείχε μαζί με άλλες εταιρείες -μεταξύ των οποίων και η Emirates International Telecommunications- στη διαδικασία υποβολής μη δεσμευτικών προτάσεων για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας. Το Blackstone Group αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) διεθνώς με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν σήμερα τα 93 δισ. δολαρίων. Μεταξύ άλλων, ελέγχει ποσοστό περίπου 5% της Deutsche Telekom που με τη σειρά της κατέχει το 30% του ΟΤΕ.  Ο αριθμός των ενδιαφερομένων εμφανίζεται διψήφιος πλέον.