Καθήκοντα και διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Βασίλειος Ανυφαντάκης.