Η Intel ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 12,6 δις δολάρια για το πρώτο τρίμηνο, λειτουργικά κέρδη 2,5 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 2,0 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,40 δολάρια.

Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών 4,3 δις δολάρια σε μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 1,1 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 533 εκατομμύρια δολάρια για επαναγορά 25 εκατομμυρίων μετοχών. «Παρά την κάμψη της αγοράς, η Intel απέδωσε καλά στο πρώτο τρίμηνο και είμαι ενθουσιασμένος σχετικά με τις προοπτικές που υπάρχουν για την εταιρεία» ανέφερε ο Paul Otellini, Πρόεδρος και CEO της Intel.

Ειδικότερα, τα έσοδα του PC Client Group διαμορφώθηκαν στα 8 δις δολ, σημειώνοντας πτώση 6,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και πτώση 6.0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα $2,6 δις σημειώνοντας πτώση 6,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και πτώση 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα του Other Intel Architecture Group διαμορφώθηκαν στα $1 δις σημειώνοντας πτώση 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και πτώση 9,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.