Η έρευνα “Cultivating business-led innovation” ερευνά το πώς τα ανώτερα στελέχη προωθούν την καινοτομία, ενδυναμώνοντας τις διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες. Το Economist Intelligence Unit, που διεξήγαγε την έρευνα ανάμεσα σε 226 στελέχη, εξέτασε την εμπειρία την καινοτομίας σε μια μεγάλη γκάμα βιομηχανιών, γεωγραφίας και μεγέθους της εταιρείας, με στόχο να αναγνωρίσει τις θεμελιώδεις στρατηγικές και διαδικασίες που βοηθούν στην προώθηση της επιχειρησιακής καινοτομίας.

Οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες με την καινοτομία. Είναι δύσκολο να «επινοούν» συνέχεια νέες ιδέες, ιδιαίτερα τέτοιες για τις οποίες ο πελάτης να προτίθεται να πληρώσει. Για να προωθήσουν την καινοτομία, πολλοί ερευνητές προτείνουν στα στελέχη να καλλιεργήσουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία: μια πιο απλή, ευκίνητη και επαναστατική.

Δυστυχώς, όμως, μόνο ένα μικρό ποσοστό εταιρειών προσπαθούν συνεχώς να παράγουν νέες ιδέες. Και ακόμη λιγότερες εμπλέκουν τα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας. Εντούτοις, η επιτυχημένη καινοτομία υπόσχεται επιχειρησιακή ανάπτυξη, ενώ η έλλειψη καινοτομίας μπορεί να οδηγήσει στην ύφεση.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας έχουν ως εξής:
1. Εμπλέξτε εργαζόμενους από διαφορετικά τμήματα
Αν και η κοινή λογική λέει ότι η υποστήριξη από διαφορετικά τμήματα για δημιουργία καινοτομίας θεωρείται καλή πρακτική, ωστόσο δεν αποτελεί ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συνήθως ζητούν από συγκεκριμένα τμήμα βοήθεια για τη «γέννηση» νέων ιδεών, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα «επιβαρύνονται» με την εφαρμογή και την πραγματοποίησή τους. Τα τμήματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών συνήθως είναι αυτά που δημιουργούν την καινοτομία.

Αλλα τμήματα, όπως της ανάπτυξης προϊόντων, του marketing, της έρευνας και ανάπτυξης και του IT, επίσης, συνηθίζουν να βοηθούν στη «γέννηση» καινοτόμων ιδεών. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, τα τμήματα που συμμετέχουν λιγότερο στη διαδικασία αυτή είναι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών και της διανομής. Εντούτοις, το τμήμα IT δυστυχώς αποτελεί, σύμφωνα με την έρευνα, χαμένη ευκαιρία. Για περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες (51%) ο βασικός ρόλος του τμήματος είναι η εφαρμογή και όχι η παραγωγή καινοτομίας.

Η εκπαίδευση των επιχειρηματικών ηγετών στις νέες τεχνολογίες τάσεις, η παροχή της δυνατότητας στις επιχειρηματικές μονάδες να αναπροσαρμόσουν τις διαδικασίες τους γρήγορα και η εύρεση ευκαιριών καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση είναι τομείς όπου οι λειτουργίες του IT μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία καινοτομίας. Επιπλέον, ορισμένα στελέχη υποεκτιμούν το ρόλο του IT, με το 13% να πιστεύει ότι οι λειτουργίες του δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη διαδικασία δημιουργίας καινοτομίας. Το ποσοστό αυτό, βέβαια, μειώνεται στο 6,7% όταν ρωτήθηκαν τα στελέχη «C».

Με άλλα λόγια, τα κορυφαία στελέχη πιστεύουν ότι η καινοτομία χρειάζεται την εμπειρία του IT (Γράφ. 1). Ενα ακόμη εύρημα της έρευνας καταδεικνύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία, τόσο πιο πιθανό είναι η καινοτομία να δημιουργηθεί ξεχωριστά από το κάθε τμήμα, ενώ σε μικρότερες εταιρείες το πιο πιθανό είναι να συνεργαστούν διαφορετικά τμήματα μαζί για να φέρουν στην αγορά καινοτόμες ιδέες.

Αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι μικρότερες εταιρείες έχουν λιγότερους πόρους για το χτίσιμο πολλαπλών ξεχωριστών τμημάτων, ενώ οι μεγαλύτερες συνήθως επικεντρώνουν την καινοτομία στα τμήματα ανάπτυξης προϊόντων (53%), έρευνας και ανάπτυξης (50%) και marketing (45%). Η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων με σκοπό τη δημιουργία καινοτομίας, όχι μόνο παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση των προϊόντων, αλλά και για τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών με τους πελάτες τους.

Τέλος, τα στελέχη «C» ανέδειξαν και τη σημασία συμμετοχής των ίδιων των πελατών στη διαδικασία δημιουργίας της καινοτομίας. Το 54% των συμμετεχόντων συλλέγουν ενεργά πληροφορίες από τους πελάτες και αναλύουν τα δεδομένα αυτά για ενδείξεις αποτελεσματικής καινοτομίας. Αυτή η επαφή επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν εξειδικευμένα προϊόντα για διαφορετικές αγορές.

2. Αξιοποιήστε την τεχνολογία για τη δημιουργία καινοτομίας
Για να υπερτερήσει μια εταιρεία στην καινοτομία, πρέπει να προτίθεται να επενδύει συνεχώς σε τρόπους υποστήριξης καινοτόμων ιδεών και στρατηγικές εφαρμογής τους. Ενώ, βραχυπρόθεσμα, μια νέα τεχνολογία μπορεί να κοστίσει περισσότερο να αναπτυχθεί, προσφέροντας τα περιθώρια για νέα όρια δυνατοτήτων που επιτρέπουν στην εταιρεία να αποκτήσει εμπειρίες σε νέα επίπεδα ανάπτυξης.

Οσον αφορά το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες επενδύουν σε καινοτόμες τεχνολογικές τάσεις, όπως το cloud, τα social media, το mobile και το big data, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως θεωρούν το big data ως το πιο σημαντικό συνολικά, για την ανάπτυξη νέων μοντέλων τιμολόγησης (60%), νέων προϊόντων και υπηρεσιών (38%) και για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών (38%).

Τα στελέχη «C» επέλεξαν τα social media ως τη σημαντικότερη αναδυόμενη τεχνολογία με τις περισσότερες πιθανότητες να προσθέσει αξία στην ανάπτυξη νέων καναλιών και στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη (43%). Οι μεγαλύτερες εταιρείες, επίσης, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα social media για την εύρεση προϊοντικών καινοτομιών. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες από μικρότερες εταιρείες δήλωσαν ότι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα social media για την ανάπτυξη νέων τρόπων τιμολόγησης των προϊόντων τους.

Εν μέσω της ραγδαίας υιοθέτησης των κοινωνικών τεχνολογιών, οι μικρότερες εταιρείες είναι πολύ πιθανό να εξαρτηθούν περισσότερο από τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μια ευρύτερη επιχειρηματική γνώση. Παρόλο που οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν αρκετές τεχνολογικές τάσεις ως καταλύτες στις πρωτοβουλίες καινοτομίας, οι αντιλήψεις σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας συνεχίζουν να «αιωρούνται» πάνω από το cloud computing και τη φορητότητα.

3. Αλλαγή νοοτροπίας έναντι στην αποτυχία
Ενα από τα πιο «εντυπωσιακά» αποτελέσματα της έρευνας είναι το πόσο λίγοι οργανισμοί φαίνεται να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες παραδέχθηκαν ότι οι οργανισμοί τους, είτε δεν είχαν κάποιο πρόγραμμα επανεξέτασης των «αποτυχημένων» ιδεών (49%), είτε δεν γνώριζαν αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στην εταιρεία τους (13%).

Η έλλειψη προγραμμάτων εκτίμησης των ενεργειών τους σημαίνει ότι οι εταιρείες δαπάνησαν χρόνο, χρήμα και πόρους σε μια αποτυχημένη καινοτομία χωρίς να μπορέσουν στο τέλος να εντοπίσουν τι δεν λειτούργησε σωστά. Οι εταιρείες που δεν εξετάζουν τα αποτελέσματα αυτά, δυστυχώς διατρέχουν τον κίνδυνο να αποτύχουν και πάλι στο μέλλον. Εκτός της διενέργειας αναθεώρησης της κατάστασης μετά την αποτυχία, που περιλαμβάνει εσωτερική επικοινωνία για τα μαθήματα που πήραν, οι εταιρείες πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα μέλη της ομάδας που έλαβαν μέρος στη διαδικασία αυτή θα τοποθετηθούν στρατηγικά στα επόμενα projects, όπου η μάθηση μπορεί να μεγιστοποιηθεί. Αλλοι ειδικοί πιστεύουν στη σημασία της αναδιάταξης του προσωπικού, ώστε να αποκτήσουν νέες προοπτικές (Γράφ. 2).

Αντίθετα, το ποσοστό των εταιρειών που διαθέτουν ένα τέτοιο πρόγραμμα (38%) αλλάζουν τις διαδικασίες τους για να επανεξετάσουν τις αποτυχημένες αυτές ιδέες. Ως μέρος της επανεξέτασης αυτής, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συχνά επαναλαμβάνουν τη διαδικασία (35%), αναπροσαρμόζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου (24%) και επεκτείνουν την ποσότητα των δεδομένων (24%) που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία δημιουργίας καινοτομίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δημιουργήσουν οι εταιρείες καινοτομίες και νέες ιδέες και λύσεις, ενώ ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εταιρειών αναγνωρίζει μέσα στην επιχείρηση τομείς που μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία και τη δημιουργία της. Τμήματα που παραδοσιακά είχαν την ευθύνη ανάπτυξης νέων ιδεών, όπως έρευνας και ανάπτυξης, λαμβάνουν νέες ιδέες από τα τμήματα πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, IT, κατασκευής, διανομής, οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού. Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή από όλο και περισσότερα τμήματα, οι κορυφαίες εταιρείες, οι οποίες θεωρούνται και ηγέτες στο χώρο τους, προωθούν την κουλτούρα της συνεργατικής καινοτομίας.