Ελέω… notebooks, η HP Inc ανακοίνωσε, για το τρίμηνο που έκλεισε στις 31 Ιουλίου, έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο κύκλος εργασιών τριμήνου έφτασε τα 11,89 δις δολάρια και είναι μειωμένος κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ωστόσο ξεπέρασε κατά 430 εκατ. δολάρια τις προβλέψεις των αναλυτών. Μολονότι η ζήτηση για τα notebooks της εταιρείας αναζωπυρώθηκε και οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 12% (7% αύξηση στο σύνολο του computer business) η συνολική εικόνα επηρεάστηκε από την κατά 14,3% κάμψη στις πωλήσεις εκτυπωτών. Οι μειωμένες πωλήσεις εκτυπωτών, ως απόρροια της γενικευμένης τάσης για περικοπές κόστους στους οργανισμούς, διαμόρφωσαν τις προβλέψεις της HP Ιnc για τα κέρδη του τριμήνου σε 34-37 cents ανά μετοχή –σύμφωνα με το Reuters, οι αναλυτές περίμεναν 41 cents ανά μετοχή. Για το τρίμηνο που έληξε, τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν περισσότερο από 20% και έφτασαν τα 843 εκατ. δολάρια.