Κεφάλαια ύψους 70,12 εκατ. ευρώ κατάφερε να αντλήσει η Forthnet μέσα από τον μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (MOΔ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Forthnet, η εταιρεία διέθεσε μέσω της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, των Δικαιωμάτων Προεγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης συνολικά 233.748.933 από τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,77% του συνόλου του ΜΟΔ. H κάλυψη του ομολογιακού δανείου της Forthnet, δίνεται το πράσινο φως για την πλήρη αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας, ύψους 324,8 εκατ. ευρώ. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε κατά 70% από τις τράπεζες, οι οποίες αναλαμβάνουν ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρείας. Η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανοίγει το δρόμο για την Forthnet ώστε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξή της.