Καμία προσφορά δεν κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ‘Φίλιππος’ για την πλήρη εξάπλωσή του στα Νοσοκομεία».

Υπενθυμίζεται πως είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες που σε διαγωνισμό του Δημοσίου δεν κατατίθεται προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 623.987 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.