Καμία σύμβαση δεν ανατέθηκε στο διαγωνισμό του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) που αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών για το λογισμικό webtrends.

Ο λόγος είναι ότι η διαδικασία απέβη άκαρπη. Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη χρήση του διακτυακού τόπου της Cedefop.