Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Wakefield Research, στην οποία συμμετείχαν 200 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ από τις ΗΠΑ, το 69% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι θα καταργήσουν πιθανότατα τα passwords μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Τα συστήματα καταχώρησης κωδικών πρόσβασης είναι πολύ ευάλωτα σε hacking, σύμφωνα με την SecureAuth, την εταιρεία που ανέθεσε τη διεξαγωγή της μελέτης και η οποία εξειδικεύεται σε άλλους τύπους πιστοποίησης της ταυτότητας των χρηστών (όπως είναι οι βιομετρικές μέθοδοι).  Τα πρόσφατα περιστατικά υποκλοπής κωδικών πρόσβασης επισημαίνουν το πρόβλημα: τον περασμένο μήνα η Yahoo ανέφερε ένα συμβάν hacking που έλαβε χώρα το 2014, το οποίο είναι πιθανό να προκάλεσε την υποκλοπή στοιχείων πρόσβασης από 500 εκ. χρήστες, συμπεριλαμβανομένων emails και κωδικών  πρόσβασης. Το πρόβλημα εντείνεται και από το γεγονός ότι οι χρήστες προστατεύουν αρκετές φορές τους λογαριασμούς τους, χρησιμοποιώντας passwords που μπορεί κανείς να μαντέψει εύκολα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούν ένα password για διαφορετικούς λογαριασμούς τους.