O Θέμος Πατρίκιος, ΙΤ Μanager της OTEAcademy, μίλησε στο netweek για την ανάγκη συνεχούς κατάρτισης των εργαζομένων στο τμήμα Πληροφορικής και για τα προγράμματα πιστοποίησης σε τεχνικά ζητήματα.

Net Week: Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιβάλλουν τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων στην Πληροφορική;

Θέμος Πατρίκιος: Η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που επιβάλλει τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων στην Πληροφορική. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) απαιτεί Γνώση, Στρατηγική,  στοχευμένη Δράση και Αποτελέσματα.

Η Γνώση οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση των αλλαγών και των νέων προκλήσεων, η Στρατηγική καθορίζει τους στόχους που θα επιδιωχθούν μέσω επιχειρηματικών Δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και οι Δράσεις οδηγούν στην επίτευξη των αναμενόμενων Αποτελεσμάτων. Όλα αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς ικανά στελέχη που είναι σε θέση να αναλάβουν την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της επιχείρησης τους, προς την κατεύθυνση που έχει ανάγκη η αγορά.

Net Week: Ποια είναι τα προγράμματα πιστοποίησης σε τεχνικά ζητήματα και πώς μπορούν να συνδυαστούν με κατάρτιση σε ζητήματα management;

Θέμος Πατρίκιος: Όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής προσφέρουν πλέον προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση των προϊόντων τους. Η ΟΤΕΑcademy διαθέτει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις με ευρεία θεματολογία ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή του στελέχους, ενώ παράλληλα έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση, τα οποία συνεχώς εμπλουτίζει και ενισχύει.

Όπως πιστοποίηση CCNA & CCNP ως ακαδημία Cisco, Project Management Professional-PMP® και Certified Associate in Project Management- CAPM® ως Register Education Provider του Project Management Institute (P.M.I). Παράλληλα, ως Regional Training Center της Alcatel-Lucent στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης του δικτύου συνεργατών και διανομέων τεχνολογίας Alcatel-Lucent Enterprise. 

Net Week: Ποια η συμβολή των εργαλείων blended και e-learning στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των εργαζομένων στο ΙΤ;

Θέμος Πατρίκιος: Η συμβολή τέτοιων εργαλείων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των εργαζομένων στο ΙΤ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, οι συνθήκες, τις οποίες καλούνται πλέον οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν, αλλά και οι ανάγκες, τις οποίες καλύπτουν, έχουν αλλάξει δραματικά.

Παράλληλα, οι αγορές μετασχηματίζονται από τοπικές σε παγκόσμιες, εξελίσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενώ η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών έχει καταργήσει σύνορα και αποστάσεις, επηρεάζοντας τόσο τον τρόπο που ζούμε όσο και τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς και στοιχεία όπως η ταχύτητα, η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις, η άμεση ανταπόκριση αποτελούν προϋποθέσεις για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ευέλικτους εργαζομένους (fast moving workers). Το e-learning αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, καθώς δεν περιορίζει τον ενδιαφερόμενο στο στενό πλαίσιο μιας αίθουσας. Του δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση οποιαδήποτε ώρα, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Net Week: Οριζόντια εκπαίδευση ή ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων; Πως αντιμετωπίζει ένα στέλεχος ΙΤ αυτό το δίλλημα;

Θέμος Πατρίκιος: Στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον απαιτείται ο εργαζόμενος σε όποια θέση και αν βρίσκεται να διαθέτει δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης σε ερεθίσματα και προκλήσεις, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαχειρίζεται κρίσεις, να είναι ευέλικτος. Η επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από στελέχη που να μπορούν να προσαρμόζονται σε συνθήκες που μεταβάλλονται συνεχώς, σε περιβάλλοντα υψηλής τεχνολογίας, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, δηλαδή σε εργαζόμενους πολλαπλών ικανοτήτων.

Στελέχη που «αυτοβελτιώνονται», αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενεργούν με αυτόνομη κρίση. Η συνεχιζόμενη (δια βίου θα λέγαμε) επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εξοπλίζει τον εργαζόμενο, εμπλουτίζει το γνωστικό του πεδίο με πραγματική γνώση και όχι απλώς με θεωρητική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να «απαντά» ολοένα και πιο αποτελεσματικά στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.