Τα συνολικά έσοδα του ομίλου hellas online (τα αποτελέσματα των Αττικών Τηλεπικοινωνιών, που εξαγοράστηκαν από την hol τον Απρίλιο του 2007, ενοποιούνται από την 1 Μαΐου 2007 στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου) για το εννεάμηνο του 2008 αυξήθηκαν κατά 119,3% φτάνοντας τα 74 εκατ. ευρώ από 33,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την hellas online, η σημαντική αύξηση των εσόδων οφείλεται τόσο στις υπηρεσίες LLU όσο και στις υπηρεσίες της προς εταιρικούς πελάτες. Όσον αφορά στο μικτό κέρδος, ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 2,6 εκατ. ευρώ μεικτές ζημίες το εννεάμηνο του 2007, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 6,1%.

Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 119,1% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 17,3 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξανόμενων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές, επηρεάζοντας τις ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε 27,5 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007.

Η hellas online προσέλκυσε περίπου το 22% των νέων συνδέσεων της αγοράς κατά το γ’ τρίμηνο, με τη συνολική ενεργή LLU πελατειακή βάση της στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 να ανέρχεται σε 72,2% του συνόλου των ευρυζωνικών πελατών της, από 65,3% στο τέλος Ιουνίου 2008 και 20,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007. Ο συνολικός αριθμός ευρυζωνικών πελατών της στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 ανήλθε σε 121.587, αυξημένος κατά 77,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικοί LLU συνδρομητές της ξεπερνούν σήμερα τους 115.000.