Κατακυρώθηκαν στις 23 Μαΐου 2013 από την επιτροπή αξιολόγησης της ΚτΠ Α.Ε. οι διαγωνισμοί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα έργα «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ‘Σύζευξις Ι’, Νησίδες 1, 2, 3, 4, 5, 6 & Δίκτυο Κορμού».

Οι Νησίδες 1, 2, 4, 5, 6 και το Δίκτυο Κορμού κατακυρώθηκαν στον ΟΤΕ, έναντι 1.212.613 ευρώ και η Νησίδα 3 στην Forthnet έναντι του ποσού 2.918.660 ευρώ.