Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική αγορά πληροφορικής καταδεικνύει το γεγονός ότι για το έργο «Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών», τιμήματος 84 χιλιάδων ευρώ έδωσαν προσφορές 10 εταιρείες και μετά την πρώτη κατακύρωση υπήρξαν 2 προσφυγές.

Οι προσφυγές, αν και μη ασυνήθιστες σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, εμφανίζονταν στο παρελθόν κυρίως σε έργα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

Εκτός της Ionis Development, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι 1) Altec Integration, 2) Di-Micro, 3) Cyberstream, 4) Data Concept, 5) SDC, 6) Quality & Reliability, 7) Gnomon Informatics και 8) Profile Systems & Software και IMC Technologies. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το γεγονός ότι από τη στιγμή της πρώτης κατακύρωσης μέχρι και την λήψη της τελικής απόφασης μετά από τις προσφυγές μεσολάβησαν λιγότερες από 15 μέρες.