Η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας ISI (Integral SatCom Initiative) πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στις εγκαταστάσεις της Space Hellas, η οποία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συντονιστικού οργάνου της ISI.

Η πλατφόρμα ISI αποτελεί φορέα καθοδηγούμενο από τη βιομηχανία, που σκοπό έχει να προωθήσει όλες τις πτυχές των δορυφορικών επικοινωνιών στα πλαίσια των πολιτικών διαστήματος που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος-ESA. Η ISI υποστηρίζει κάθε είδους δορυφορικές επικοινωνίες (broadband, mobile broadcasting) μελετά και προωθεί τη σύγκλιση τους αλλά και την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στις νέες υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Πρόσφατα ο Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κώστας Χατζηδάκης, δήλωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου ευρυζωνικότητας της ΕΕΤΤ ότι “οι δορυφορικές συνδέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για υπηρεσίες broadband Internet σε περιοχές που δεν είναι αυτό εφικτό με άλλο τρόπο”. Επιπλέον, βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας της AT Kearney, τα οποία δημοσιεύσαμε στο Netfax στις 9/6, η ανάπτυξη δικτύου ενός δικτύου οπτικών ινών που θα φτάνει μέχρι το σπίτι του συνδρομητή εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν είναι οικονομικά βιώσιμη και απαιτεί σημαντική συνεισφορά του ελληνικού κράτους. Ως εκ τούτου, η λύση παροχής υπηρεσιών broadband Internet μέσω δορυφόρου σε περιοχές που αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό με άλλο τρόπο, ακούγεται ενδιαφέρουσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Space Hellas βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης με το ΥΜΕ για την υλοποίηση του έργου ΔΟΡΥ (Δορυφορικό δίκτυο φορέων του Δημοσίου Τομέα λιγότερο ευνοημένων και απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών), το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο δορυφορικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ξεκινήσει στους επόμενους μήνες και αφορά στην εγκατάσταση δορυφορικού δικτύου που αποτελείται από τουλάχιστον 1500 δορυφορικά τερματικά. Για το εν λόγω έργο αρχικά είχαν καταθέσει προσφορές η ένωση Info-Quest – Gilat και οι εταιρείες Alcatel Hellas, Siemens και Telmaco, ενώ στην τελική αξιολόγηση εκτός από τη Space Hellas έφτασε και η Siemens.