Η Oracle και το MIT Technology Review δημοσίευσαν μια νέα μελέτη που επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες χρηματοοικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού (HR) μέσω ενός ενοποιημένου cloud.

Η μελέτη, με τον τίτλο “Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership”, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια ολιστική εικόνα της πληροφορίας που αφορά στα χρηματοοικονομικά και το HR, παρεχόμενη μέσω cloud τεχνολογίας, δίνει στα τμήματα τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τις συνεχείς αλλαγές. Στα πλεονεκτήματα της ενοποίησης συστημάτων ERP και HCM περιλαμβάνεται η πιο εύκολη παρακολούθηση και πρόβλεψη του κόστους των εργαζόμενων για τους σκοπούς των προϋπολογισμών.

Επιπλέον, τα ενοποιημένα συστήματα cloud HCM και ERP βελτιώνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα, με το 37% όσων συμμετείχαν να σημειώνουν ότι χρησιμοποιούν το cloud για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται δεδομένα.
Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δαπανά λιγότερο χρόνο σε χειροκίνητες εργασίες στο τμήμα του ως αποτέλεσμα της μετακίνησης στο cloud και ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έχει αποδεσμεύσει χρόνο που μπορεί πλέον να επενδυθεί σε ευρύτερες στρατηγικές προτεραιότητες.

Ανάμεσα στους οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει πλήρως το cloud, σχεδόν οι μισοί (46%) δηλώνουν ότι έχουν δει σημαντική βελτίωση στην ικανότητά τους να αναδιαμορφώσουν τον οργανισμό τους ή να αλλάξουν το μέγεθός του. Σε ποσοστό 43% οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να φέρουν στα τμήματα χρηματοοικονομικών και HR ανθρώπους του IT για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Τέλος, σε ποσοστό 46%, τα στελέχη των χρηματοοικονομικών και του HR δηλώνουν ότι μια πλήρης υλοποίηση cloud έχει οδηγήσει σε σημαντικά βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, ενώ σχεδόν οι μισοί προσδοκούν σημαντική βελτίωση μέσα στα δύο επόμενα χρόνια.Η μελέτη βασίστηκε σε μια παγκόσμια έρευνα σε 700 ανώτερα στελέχη και διευθυντές χρηματοοικονομικών, HR και IT.