Ένα από τα σημαντικά projects που θα απασχολήσουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Optima AE* φέτος - εκτός από την αναβάθμιση των βασικών συστημάτων της Oracle και των Business Objects - είναι η μηχανογραφική υποστήριξη του νέου αυτόνομου business unit, στόχος του οποίου είναι να ενισχυθεί η παρουσία των προϊόντων της εταιρείας στα τελικά σημεία κατανάλωσης τους μέσω ενός καθετοποιημένου δικτύου διανομής.

«Μέρος του έργου είναι η επίβλεψη κατασκευής του χώρου, ώστε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες υποδομές δικτύου και διασύνδεσης με τα κεντρικά. Πολύ σημαντικό είναι να γίνει το σωστό sizing των γραμμών που θα χρειαστούν για να καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Στη δεύτερη φάση του έργου θα γίνει η επιλογή και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τις νέες θέσεις εργασίας, καθώς και για τους servers» δηλώνει στο NetFAX ο Γρηγόρης Δημοκρασσάς, IT Supervisor της Optima AE.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή και η προσαρμογή των εφαρμογών που θα κριθούν κατάλληλες για τις ανάγκες της νέας εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό «έχουμε αναπτύξει ένα βασικό κορμό από in-house εφαρμογές, στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε για τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε. Αυτό μας διασφαλίζει ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την απαραίτητη ποιότητα και αξιοπιστία». Η βελτίωση του mobility των πωλητών, μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης πλατφόρμας για πωλήσειs, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό στόχο για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας.

«Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη διαχείριση πελατολογίου και να απλοποιήσουμε τη διαδικασία καταχώρησης παραγγελιών με τη χρήση έξυπνων συσκευών. Με την επίτευξη του στόχου οι πωλητές μας θα έχουν έγκυρη και άμεση πληροφόρηση, με αποτέλεσμα να παρέχουμε υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας προς τους πελάτες μας» συμπληρώνει ο Γ. Δημοκρασσάς. 
Μέρος του ρόλου του IT είναι και η συνδρομή του στο σχεδιασμό διαδικασιών της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό έχει κληθεί να ανασχεδιάσει μέσα στο 2017 μαζί με την Οικονομική Διεύθυνση τη διαδικασία προμηθειών για την καλύτερη παρακολούθησή τους, με βάση επιλεγμένες διαστάσεις και κέντρα κόστους.

*Η Οptima AE διανέμει στην ελληνική αγορά τα προϊόντα Adoro, Kerrygold και Dirollo, παράγει και διαθέτει τα τυροκομικά προϊόντα HΠΕΙΡΟΣ, ενώ έχει στο δυναμικό της την εταιρεία Optima Pastry.