Το λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα μπορεί να βελτιώσει εύκολα και µε ένα προσιτό τρόπο τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως καταγράφει η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Analysis of the Value of New Generation of eGovernment Services and How Can the Public Sector Become an Agent of Innovation through ICT.

Σύµφωνα µε τους συντάκτες της έρευνας, το Διαδίκτυο και η Ανοιχτή διακυβέρνηση αποτελούν ανατρεπτικές καινοτοµίες (disruptive innovations)  για την παραδοσιακή διακυβέρνηση, συµπληρώνοντας ότι η τεχνολογική διάσταση της «ανοιχτής» στο λογισµικό ανοιχτού κώδικα είναι ουσιαστικά συνυφασµένη µε την κυβερνητική διάσταση της «ανοιχτής», το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση λογοδοσίας και την ελευθερία της πληροφόρησης.